december 2014

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Europarlement bereikt akkoord met ministers over lagere creditcardkosten voor consumenten en winkeliers

STRAATSBURG, 17 december - Het Europees Parlement en de ministers van financiën hebben een akkoord bereikt over het aan banden leggen van excessieve kosten die veel winkeliers betalen voor het accepteren van betaalkaarten. Consumenten betalen zonder het te weten te veel voor producten door een gebrek aan concurrentie op de betaalmarkt die beheerst wordt door Visa en MasterCard.

Europarlementariërs pogen uit teerzand gewonnen brandstof te weren

STRAATSBURG, 17 december - Het Europees Parlement stemt vandaag over een bezwaar tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit. Het bezwaar is ingediend door Europarlementariërs Bas Eickhout (GroenLinks) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) in samenwerking met de sociaaldemocraten. Een succesvolle stemming zal ervoor zorgen dat ongehinderde Europese invoer van CO2-intensieve brandstoffen zoals teerzanden wordt tegengehouden. De milieucommissie van het Europees Parlement steunde eerder Eickhouts initiatief.

Sargentini bokst grote stap in transparantie belastingontduiking voor elkaar

Straatsburg, 16 december – Zojuist hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een akkoord bereikt over de richtlijn Witwassen. Sargentini onderhandelde namens het Europees Parlement over deze wetgeving. In de vorige periode schreef zij het rapport dat het mandaat van het Europees Parlement vastlegde. Daarin streed zij voor een uiteindelijk belanghebbende register waaruit zou moeten blijken wie achter de wirwar van bedrijfsconstructies uiteindelijk de begunstigde is.

Timmermans lijkt toon over schrappen milieuwetgeving te matigen

STRAATSBURG, 16 december - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is nog niet gerustgesteld, maar het lijkt erop dat eurocommissaris Frans Timmermans is teruggekomen op zijn voornemen om verschillende duurzame initiatieven de nek om te draaien. GroenLinks heeft zich in het Europees Parlement hard gemaakt om voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te behouden. De Europese Commissie sprak daarnaast het voornemen uit dat zij werk wil gaan maken van eerlijkere belastingen.

Persbriefing: Vijfde onderhandelingsronde in herziening van anti-witwasrichtlijn

Dinsdagavond staat er een nieuwe onderhandelingsronde tussen Europarlement en EU-ministers op de agenda over het aanpakken van witwassen; namens het Europees Parlement is GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelaar. Ze wist eerder al het Europees Parlement achter haar voorstel te krijgen om belastingontduiking en witwassen aan te pakken door een publiek register van uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven op te zetten.

Klimaattop Lima afgesloten met ondermaats resultaat

LIMA, 13 december - De weg naar een deal op de volgende klimaattop in Parijs is geopend. In Lima is de VN-top over klimaatverandering afgelopen en zijn er minimale stappen gezet om klimaatverandering aan te pakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld in het resultaat.

“Het is duidelijk dat alle landen in de wereld de urgentie van klimaatverandering duidelijk inzien, dat is de winst van deze top. De discussie over hoe dit aan te pakken en wie welke stappen moet zetten, blijft nog werk in uitvoering: en dat baart me grote zorgen.”

Klimaattop: De laatste loodjes in Lima

LIMA, 12 december – Vandaag gaat een lange laatste dag in van onderhandelingen over de aanpak van klimaatverandering op de klimaattop van de Verenigde Naties. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is zoals ieder jaar aanwezig en is voorzichtig positief over de mogelijke uitkomsten.

Timmermans gaat door met afbreken milieubeleid

BRUSSEL, 11 december - Uit een gelekt voorstel voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 blijkt dat eurocommissaris Frans Timmermans zijn plannen om onder andere voorstellen voor een schonere lucht en een duurzame circulaire economie in te trekken, doorzet. GroenLinks is ontsteld over deze berichten en hoopt dat de nieuwe Europese Commissie tot inkeer komt.
 

Klimaattop Lima: Nederland slechter op klimaatbeleid

VERBETERING: Vervangt vorig persbericht vanwege verkeerd gelezen informatie. Nederland blijkt nog slechter te presteren dan we dachten.

Succesvol bezwaar Eickhout tegen ongehinderde invoer teerzanden

BRUSSEL, 3 december - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag het bezwaar van Bas Eickhout tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit aangenomen. Volgens Eickhout druist het huidige voorstel volledig in tegen de oorspronkelijke doelstelling van de richtlijn. Het voorstel zou bovendien de import van teerzandolie mogelijk maken.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.