september 2015

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Shell verslikt zich in boren op de Noordpool

BRUSSEL, 28 september - Shell maakte maandagochtend bekend dat het stopt met het boren naar olie in Alaska. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is opgetogen met het goede nieuws. "Shell verslikt zich in de Noordpool. Het zoveelste voorbeeld dat Shell met haar olie- en gasstrategie een doodlopende weg bewandelt."

Milieucommissie Europarlement: Europa moet met meer ambitie naar klimaatonderhandelingen

BRUSSEL, 23 september - De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdagochtend een ambitieus rapport aan waarin ze haar eisen uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. “De stemming laat zien dat er breed politiek draagvlak is om de EU ambitieuzer de klimaatonderhandelingen in te laten gaan dan dat het huidige onderhandelingsmandaat aangeeft”, reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Mensonterend vluchtelingenkamp in Kroatië vraagt om Europees ingrijpen

BRUSSEL, 23 september - “De Europese regeringsleiders die woensdag in Brussel bijeenkomen, mogen wat mij betreft niet weg voordat ze ontoelaatbare praktijken in Europese vluchtelingenkampen veroordelen en aanpakken. Dit is mensonterend.

GroenLinks duldt geen verzwakking emissietests voor dieselauto's

BRUSSEL, 23 september - Woensdag stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over een voorstel van de Groenen om een eind te maken aan pogingen van de auto-industrie om de nieuwe Europese emissietest af te zwakken. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: "Niet alleen in de VS rijden dieselauto's rond die normen bij lange na niet halen, in de EU gebeurt precies hetzelfde."

EU met tekortschietend onderhandelingsmandaat naar Parijs

BRUSSEL, 18 september - Vandaag hebben de Europese milieuministers het onderhandelingsmandaat van de EU voor de mondiale klimaatonderhandelingen in Parijs vastgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout betreurt dat de kans niet gegrepen is om tot een ambitieuzere uitkomst te komen. Eind van dit jaar komen regeringsleiders bijeen in Parijs om tot een bindend klimaatakkoord te komen om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden.

Sargentini bezoekt reddingsmissie op Middellandse Zee

BRUSSEL, 17 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini gaat vandaag en morgen met drie collega-parlementariërs op werkbezoek op en rond de Middellandse Zee om te zien hoe de balans tussen grensbewaking en mensen redden in de praktijk in elkaar steekt. Vanuit Lampedusa bezoekt zij de Triton-missie van Frontex om met eigen ogen op en boven de zee te zien hoe het bewaken van de Middellandse Zee in zijn werk gaat.

Europees Parlement onderstreept noodzaak hervestigen vluchtelingen

BRUSSEL, 17 september - In een extra vergadering van het Europees Parlement is donderdag breed ingestemd met het herverdelingsvoorstel voor 120.000 vluchtelingen van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Dit verdelingsmechanisme wil het Europees Parlement zo spoedig mogelijk in werking laten treden. Aangezien volgende week de Europese ministers weer bijeen komen, was het van belang om in een spoedzitting dit standpunt van het Europarlement te onderstrepen.

Europees Parlement waarschuwt Timmermans voor deregulering ten koste van mens en milieu

BRUSSEL, 16 september - De 'agenda voor betere regelgeving' van Timmermans mag niet leiden tot het schrappen in EU-wetgeving voor de bescherming van het milieu en van sociale standaarden. Dat is wat het Europees Parlement vandaag duidelijk maakt aan de Europese Commissie in haar stemming over het Werkprogramma. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelt bovendien het Europarlement dat de Europese Commissie duurzaamheid centraal moet stellen in haar plannen voor 2016.

Malmström trekt verkeerde conclusies uit kritiek op ISDS

BRUSSEL, 16 september - Eurocommissaris Cecilia Malmström presenteerde woensdag haar ideeën over hoe geschillenbeslechting er uit moet komen te zien in TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Ze stelt voor om de traditionele vorm van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS), waar veel kritiek op is, te vervangen door een investeringshof dat een einde zou moeten maken aan misbruik van de regeling door bedrijven.

Milieucommissie Europarlement verwerpt schaliegas en wil CO2-norm voor energiecentrales

BRUSSEL, 15 september - De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de Europese samenwerking op energiegebied niet alleen focust op energiezekerheid, maar ook steviger inzet op duurzame energie en energiebesparing. De milieucommissie spreekt zich uit tegen het gebruik van schaliegas en pleit voor een CO2-norm die een eind moet maken aan het gebruik van kolencentrales.

Europees Parlement wil actie van de lidstaten

STRAATSBURG, 10 september - Onder leiding van Groenlinks Europarlementariër Judith Sargentini eist het Europees Parlement daadkrachtigere actie van de Europese lidstaten en Commissie. In een breed gedragen resolutie op migratie spreekt het Parlement zich onder andere uit voor een permanent verdeelmechanisme rekening houdend met de voorkeur van vluchtelingen en aanpassing van Dublin.

Brede steun voor herverdelen vluchtelingen

STRAATSBURG, 9 september - Vandaag heft het Europees Parlement brede steun uitgesproken over het mechanisme om vluchtelingen eerlijker te verdelen over Europa. In het rapport, opgesteld door Ska Keller van de Groenen, steunt het Europees Parlement een bindende verdeelsleutel en stelt zij dat rekening gehouden moet worden met de plaatsingsvoorkeuren van vluchtelingen.

PERSBERICHT: Centrumrechtse partijen proberen burgerinitiatief tegen privatisering water te ondermijnen

STRAATSBURG, 8 september -Bijna twee miljoen Europeanen hebben de Europese Commissie via het Right2Water burgerinitiatief opgeroepen om water als een publiek in plaats van een privaat goed te behandelen. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen dat het burgerinitiatief omarmt en de Europese Commissie oproept om de privatisering van drinkwatervoorziening tegen te gaan.

De troonrede van Bas Eickhout op Duurzame Dinsdag

DEN HAAG, 1 september - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hield vandaag in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de Duurzame Troonrede. In die troonrede hield Eickhout een pleidooi om te stoppen om duurzaamheid weg te zetten als linkse hobby en om niet door te gaan met business as usual. Hij riep de Nederlandse politiek op om te komen tot een echte duurzame industriepolitiek, waarmee we de opwarming van de aarde onder de twee graden kunnen houden.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.