oktober 2015

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Uitnodiging Project Europa: Europese Energie-Unie, een vuist tegen Poetin?

Uitnodiging

Debat met Nederlandse Gasunie, Eneco, Europarlementariër Bas Eickhout, Ruslandkenner Wierd Duk en journalisten Saskia Dekkers en Thomas Muntz

Europees Parlement laat kans op ambitieuzer Europees luchtkwaliteitsbeleid grotendeels lopen

STRAATSBURG, 28 oktober - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuze aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Helaas bleek vandaag een meerderheid van de Europarlementariërs daar anders over te denken. Gelukkig hebben we nog wel bindende doelstellingen voor 2025, waaronder voor ammoniak, in het voorstel weten te krijgen. Dat maakt het onmogelijk voor regeringen om beleidsmaatregelen eindeloos voor zich uit te schuiven."

Beschamende deal tussen lidstaten en Europese Commissie over dieselgate

BRUSSEL/STRAATSBURG - “Stuitend. Dit zet de geloofwaardigheid van Europa op het spel.” Dat is de conclusie van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout naar aanleiding van de deal die lidstaten vandaag in Brussel sloten over de maximumnorm NOx die auto’s mogen gaan uitstoten vanaf 2017.

Europarlement tegen EU-subsidie voor stierenvechten

STRAATSBURG, 28 oktober - Op initiatief van Europarlementariër Bas Eickhout en zijn Groene fractiegenoten sprak het Europees Parlement zich woensdag uit om EU-subsidies voor stierenvechten te schrappen. Nadat er vorig jaar net geen absolute meerderheid was om de EU-begroting op dit punt aan te passen, slaagden de Europese Groenen er dit jaar wel in. “Een mooie dag voor alle Europeanen die om een betere behandeling van dieren vragen”, reageert Eickhout.

Europees Parlement eist harde aanpak auto-industrie

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement heeft vandaag een gezamenlijk standpunt ingenomen over fraude en testprocedures in de autosector naar aanleiding van dieselgate. Bas Eickhout, die de onderhandelingen leidde, is tevreden over de duidelijke boodschap: "Geen ondermijning van de nieuwe testprocedure, meer Europese toezicht, en onderzoek naar het handelen van de lidstaten en de Europese Commissie zijn enkele elementen waar het Europarlement zich hard voor maakt."

GroenLinks teleurgesteld over falen Europese netneutraliteit

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement stemde dinsdag in met veel te zwakke spelregels voor telecomaanbieders. Deze nieuwe regels zullen de veel sterkere bescherming zoals die nu onder andere voor netneutraliteit in Nederland geldt definitief vervangen. Volgens GroenLinks is dat een belangrijk verlies voor de Europese burger en voor de Europese economie.

Bevindingen speciale commissie belastingontwijking smaken naar meer

STRAATSBURG, 26 oktober - De speciale commissie die het Europees Parlement op initiatief van de Groenen instelde naar aanleiding van Luxleaks presenteerde afgelopen avond haar eerste bevindingen. Philippe Lamberts, fractievoorzitter van de Europese Groenen en initiatiefnemer van dit onderzoek stelt vast dat er al veel op tafel is gekomen. Tegelijk smaken de bevindingen naar meer. Hij wil daarom dat de commissie meer tijd krijgt om dieper op de zaak in te gaan.

Deze week in het Europarlement: Luchtkwaliteit, betere regelgeving, belastingontwijking, migratie

Een belangrijke dag voor schonere longen

Woensdag 28 oktober is een doorslaggevende dag voor de luchtkwaliteit in Europa. Om twee redenen: lidstaten nemen een besluit over de foutmarges in de nieuwe testprocedure voor dieselauto's en het Europees Parlement neemt haar positie in omtrent nieuwe landelijk emissieplafonds voor vervuilende stoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is namens de Europese Groenen de onderhandelaar op beide dossiers en stelt vast dat stevige lobby in beide dossiers de ambitie dreigt te verwateren.

Persbriefing: schone lucht in Europa

Luchtkwaliteit staat op dit moment hoog op de Europese agenda. Niet alleen vanwege het Volkswagenschandaal, maar ook omdat de nieuwe nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen worden herzien. De voorgestelde plafonds staan onder grote druk van lidstaten en de landbouwlobby. Aan de andere kant staan steden en gezondheids- en milieuorganisaties die juist hogere normen eisen.

Klimaatonderhandelingen Bonn afgesloten: hoog tijd dat Dijsselbloem bijdrage levert aan het debat

BONN/BRUSSEL, 24 oktober - De klimaattop in Parijs komt steeds dichterbij. Vrijdagavond is de laatste Bonn-onderhandelingsronde afgesloten, waar de tekst is opgesteld die het uitgangspunt moet vormen voor de uiteindelijke verdragsonderhandelingen in Parijs eind dit jaar.

Sargentini leidt verkiezingswaarneming Tanzania

BRUSSEL/DAR EL SALAAM, 22 oktober - Op zondag 25 oktober vinden in Tanzania en op Zanzibar presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Europarlementariër Judith Sargentini leidt de waarnemingsmissie van de Europese Unie, die in totaal uit 140 leden bestaat. De waarnemingsmissie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen.

Sargentini arriveerde dinsdag in Tanzania en kijkt uit naar de verkiezingsdag: “Alle 22 miljoen stemgerechtigden kregen afgelopen jaar een stempas. Er zijn zo'n 65.000 stembureaus. Verkiezingen in Tanzania zijn een flinke klus.”

Europese Commissie moet af van economische dogma's in de eurozone

BRUSSEL, 21 oktober - De Europese Commissie presenteerde vandaag nieuwe voorstellen voor het economisch en begrotingsbeleid van de eurolanden. GroenLinks mist voorstellen voor de hoognodige democratisering van de euro en vreest dat niet wordt afgerekend met de economische dogma's die de eurocrisis hebben versterkt.

Europees Parlement wil met meer ambitie naar klimaattop Parijs

Het Europees Parlement stemt vanavond over een ambitieus rapport waarin het zijn visie uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. GroenLinks verwacht een ruime meerderheid voor dit rapport. "Dit rapport toont duidelijk meer ambitie dan hetgeen de Europese milieuministers vorige maand hebben afgesproken", aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Europese Commissie bekritiseert EU-landen over aanpak vluchtelingenstroom

BRUSSEL, 14 oktober - "EU-landen komen hun beloftes om het nijpende vluchtelingenprobleem aan te pakken niet na." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini uit het rapport van de Europese Commissie over de voortgang rond de opvang van vluchtelingen. Sargentini is te spreken over de inzet van de Europese Commissie om de EU-lidstaten bij de les te houden. In het Europees Parlement hekelt zij al langer het getreuzel van lidstaten. Morgen komen de regeringsleiders bijeen om verder te spreken over de aanpak van asiel- en migratie.

Eickhout stelt vijf Europese eisen in reactie op het dieselschandaal bij Volkswagen

STRAATSBURG, 6 oktober - Het Europees Parlement bespreekt dinsdagmiddag de acties die de Europese Commissie moet nemen naar aanleiding van het dieselschandaal bij Volkswagen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is woordvoerder namens de Europese Groenen. Hij legt vijf eisen op tafel.

GroenLinks wil dat pensioenfondsen zich wapenen tegen risico's klimaatverandering

BRUSSEL, 1 oktober - GroenLinks dient vandaag voorstellen in die pensioenfondsen in de EU verplicht zich te wapenen tegen de financiële gevolgen van klimaatverandering door uit hun investeringen in fossiele industrieën te stappen. Gisteren waarschuwde de president van de Bank of England dat de klimaatverandering een levensgroot financieel risico met zich meebrengt voor investeerders, waaronder pensioenfondsen. GroenLinks wil ook dat pensioenfondsen verplicht worden om milieu- en sociale overwegingen mee te nemen in hun beleggingsbeleid.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.