november 2015

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Enquêtecommissie Dieselgate nabij: Europese Commissie al sinds 2012 op de hoogte van sjoemelsoftware

STRAATSBURG, 26 november 2015 – De geesten zijn rijp voor een enquêtecommissie naar de gang van zaken rond Dieselgate na nieuwe onthullingen van Wirtschaftswoche. Eurocommissaris Tajani (EPP) kreeg in 2012 schriftelijk en in gesprekken al informatie over het bestaan van sjoemelsoftware.

Onderzoekscommissie: EU en Nederland moeten ambitieuzer worden in aanpak belastingontwijking

BRUSSEL, 25 november - EU-landen hebben jarenlang in strijd met de EU-verdragen gehandeld bij het faciliteren van belastingontwijking; de Europese Commissie heeft onvoldoende gedaan om die landen daar op aan te spreken. Die conclusie trekt de onderzoekscommissie belastingontwijking van het Europees Parlement. Ook is de onderzoekscommissie zeer kritisch over tax rulings die vooral in Nederland worden afgegeven aan multinationals. GroenLinks vindt dat de EU en de Nederlandse regering na deze conclusies veel verdergaande maatregelen moeten nemen tegen belastingontwijking.

Energiesparing: Europese Commissie tikt Nederland op de vingers

BRUSSEL, 19 november - “Dat Nederland zwaar achterloopt op energiebesparing was algemeen bekend. Het blijkt echter zo erg te zijn dat de Europese Commissie het nu noodzakelijk acht om Nederland hier officieel op aan te spreken”, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De Nederlandse regering heeft Europese afspraken rondom energie efficiëntie niet goed omgezet in nationale wetgeving.

Parijs: Sargentini verwacht op vier punten daadkracht van EU-ministers

BRUSSEL, 19 november - Vrijdag spreken de Europese justitie en binnenlandse zaken ministers in Brussel om over de aanpak van terrorisme naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs. Na de aanslag op Charlie Hebdo beloofden de landen de strijd tegen terrorisme op een hoger niveau te tillen door beter samen te werken en meer te investeren in deradicaliseringsprogramma's. Een half jaar verder moeten we constateren dat er van deze beloftes nog onvoldoende terecht is gekomen.

Europese Commissie stelt halfzacht energiebeleid voor

BRUSSEL, 18 november - “Efficiënter omgaan met energie, een focus op duurzame energie, en meer integratie van de energiemarkt. Dat zijn de stappen die gezet moeten worden om Europa onafhankelijk te maken van dubieuze regimes en een volledig fossielvrije toekomst in te gaan”, aldus Groenlinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Vandaag is bij de presentatie van de Staat van de EnergieUnie, wederom gebleken dat de Europese Commissie zich veel te voorzichtig opstelt.

G20, reken af met fossiele belangen en zet stappen richting klimaatakkoord

BRUSSEL, 15 november - “Het aanpakken van subsidies voor fossiele brandstoffen en langetermijndoelstellingen voor CO2-reductie, dat zijn de twee factoren waar ik het succes van de G20, die dit weekend plaatsvindt in Turkije, op ga beoordelen. De klimaattop staat voor de deur. Een betekenisvol klimaatverdrag is van groot belang voor het functioneren van de wereldeconomie. Tijd voor de G20 dus om verantwoordelijkheid op dit onderwerp te nemen”, stelt Bas Eickhout die namens de Groene fractie in het Europees Parlement zal afreizen naar de klimaattop Parijs.

Europese Commissie sloot jarenlang de ogen voor sjoemelsoftware

BRUSSEL, 13 november 2015 - Het lijkt er sterk op dat de Europese Commissie al in 2011 op de hoogte was van het gebruik van sjoemoelsoftware. Dat onthulde het Duitse Wirtschaft Woche vandaag.

Migratietop op Malta blijkt slechts geschuif met ontwikkelingsgeld

VALLETTA/BRUSSEL, 12 november - De migratietop tussen de EU en Afrikaanse landen in Valletta, op Malta lijkt vooral uit te monden in  een poging om de Afrikaanse landen over te halen vluchtelingen en migranten te stoppen EU grondgebied te betreden in ruil voor een zak geld. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini maakt zich zorgen dat ontwikkelingsgeld wordt herbestemd in het licht van de vluchtelingencrisis. "Afrikaanse burgers worden bekocht met het omkatten van Europese ontwikkelingshulp naar anti-migratie-doelen.

Europese emissiehandelssysteem: zelfs de wetgever begrijpt het niet meer

BRUSSEL, 12 november - "Een aantal bedrijven die altijd het onderste uit de ETS-kan wil hebben, krijgen eindelijk de deksel op eigen neus", aldus Bas Eickhout. Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie bekend gemaakt dat de Nederlandse energie-intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen uit te mogen uitstoten.

Europese Commissie is verantwoording schuldig over beschamende dieselgate-deal

BRUSSEL, 10 november - “De Europese Commissie staat vanmiddag een pittig debat te wachten.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil de Europese Commissie ter verantwoording roepen over de beschamende deal die het vorige week sloot met EU-landen, waardoor dieselauto's voor onbepaalde tijd Europese normen mogen blijven overschrijden. Eickhout bereikte eerder dat het Europees Parlement zich scherp uitsprak tegen autofabrikanten die sjoemelen met uitstootnormen.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.