mei 2017

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Europese Commissie: Kilometerheffing is de weg vooruit om files op te lossen en om CO2-uitstoot te verminderen

BRUSSEL, 31 mei - Ook de Europese Commissie steunt kilometerheffing als de manier om files aan te pakken en om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Het zogenaamde mobiliteitspakket met Europese transportwetgeving die eurocommissaris Violeta Bulc woensdag presenteerde, sluit daarbij aan bij de plannen van Europarlementariër Bas Eickhout eerder deze maand publiceerde. Over de sociale component van de wetgeving is Eickhout een stuk minder te spreken.

Trump trekt zich terug uit Parijs-akkoord

BRUSSEL/Den Haag, 31 mei - Vandaag is dan toch gebleken dat Trump zich waarschijnlijk gaat terugtrekken uit het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten werd door bijna alle landen in de wereld. GroenLinksers Bas Eickhout en Suzanne Kröger reageren.

EU-gevecht om giftige stof in kunstmest

BRUSSEL, 30 mei - “Regels rondom kunstmest. Het klinkt misschien saai, maar dit is een volledig oververhit dossier waar geopolitiek, dubieuze landbouwlobby, gezondheid, milieu en circulaire economie bij elkaar komen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert na afloop van een spannende stemming in de milieucommissie van het Europees Parlement over het maximaal toegestane cadmiumniveau in kunstmest.

Europees Parlement stemt over nationale klimaatdoelstellingen voor 2030

BRUSSEL, 30 mei - “Ik had alle mazen in de wet graag volledig zien verdwijnen, dat is niet gebeurd. Toch is wat nu op tafel ligt een duidelijke verbetering ten opzichte van het Commissievoorstel. Nu de lidstaten nog, al vrees ik dat daar eigenbelang zwaarder weegt dan het algemeen belang,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Europese ministers trappen op de rem bij strengere regels bij typegoedkeuring auto’s

BRUSSEL, 29 mei – De Europese ministers van Transport willen de voorstellen voor de typegoedkeuring van nieuwe auto’s op de Europese weg verder afzwakken. “In de onderhandelingen die nu volgen moeten we aan de slag om het controlemechanisme weer aan de scherpen. Anders voorkomen we nooit een tweede Dieselgate”, regeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Europarlement heeft genoeg van treuzelende EU-landen bij herverdeling vluchtelingen

STRAATSBURG, 18 mei - Van links tot rechts willen Europarlementariërs dat EU-landen niet langer treuzelen bij het herverdelen van vluchtelingen uit Griekenland en Italië over de rest van Europa. Ruim anderhalf jaar geleden beloofden de leiders van de EU-landen om Griekenland en Italië te ontlasten door 160.000 vluchtelingen over te plaatsen. In de praktijk is dat amper gebeurd.

Sjoemelsoftware bij Fiat: Commissie lanceert inbreukprocedure tegen Italië

STRAATSBURG, 17 mei - De Europese Commissie lanceert vandaag een inbreukprocedure tegen Italië, vanwege het onvoldoende opvolgen van beschuldigingen aan het adres van Fiat. Fiat wordt al langer beschuldigd dat het, net als Volkswagen, gebruik maakt van sjoemelsoftware. De Italiaanse regering heeft dit steeds ontkent, maar moet nu dus met een duidelijke argumentatie komen, wat ze tot op heden na hebben gelaten. Blijft Italië tekort schieten in #fiatgate dan kan de Commissie naar het Europees hof stappen.

GroenLinks krijgt steun voor aanpak belastingparadijzen

STRAATSBURG, 17 mei - Het Europees Parlement schaart zich achter het bezwaar van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini tegen de zwarte lijst van landen die geen goede regels hebben om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Sargentini: "Deze zwarte lijst is cruciaal om landen aan te pakken die het niet zo nauw nemen om belastingontwijking of terreurfinanciering tegen te gaan. Voor de derde keer op rij komt de Europese Commissie met een mager lijstje landen en knijpt zo een oogje toe voor belastingparadijzen."

Europees Parlement neemt stappen tegen Hongarije

STRAATSBURG, 17 mei - "De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een heksenjacht op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie en rechtstaat. Persvrijheid, ngo's, universiteiten en rechten van minderheden en vluchtelingen worden keer op keer slachtoffer van de grillen van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak

STRAATSBURG, 16 mei - Het Europees Parlement roept de EU-landen en de Europese Commissie opnieuw op om voedselverspilling op Europees niveau aan te pakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat het onderwerp steeds hoger op de Europese politieke agenda komt.

Volgens berekeningen van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN wordt wereldwijd een derde van al het voedsel geproduceerd voor menselijke consumptie verspild. In de Europese Unie gaat het naar schatting om 88 miljoen ton per jaar, wat neerkomt op 173 kilo per persoon.

Europees Hof: ingrijpende handelsakkoorden ook toetsen door nationale parlementen

STRAATSBURG/LUXEMBURG, 16 mei - Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. GroenLinks is blij met deze uitspraak omdat daarmee wordt voorkomen dat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen omzeilen.

GroenLinks scherpt Europees investeringsplan aan

STRAATSBURG, 16 mei - De begrotingscommissie en de commissie economische zaken van het Europees Parlement hebben hun standpunt ingenomen over de verlenging en herziening van het Juncker-investeringsplan (EFSI) dat in 2015 werd opgericht. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft zich ervoor ingezet dat dit Europees investeringsfonds beter ten goede komt aan de omschakeling naar een duurzame economie.

EU moet zich actiever opstellen om globalisering in goede banen te leiden

De Europese Commissie wil dat de EU zich beter gaat wapenen tegen negatieve effecten van globalisering zoals toenemende ongelijkheid, sociale onzekerheid en werkloosheid als gevolg van banen die veranderen en verplaatsen. GroenLinks vindt het positief dat de Europese Commissie deze diagnose stelt, maar wil dit vertaald zien in ander beleid.

Europarlement tikt Europese Commissie weer op de vingers om zwarte lijst belastingparadijzen

BRUSSEL, 3 mei - De Europese zwarte lijst met belastingparadijzen is nog steeds niet op orde. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwerpen de parlementscommissies voor Justitie en Economische Zaken voor de tweede keer de nieuwe lijst van de Europese Commissie omdat er geen grondig onderzoek aan ten grondslag ligt.

“Landen die niet eerlijk volgens de financiële regels spelen, moeten we niet belonen. Belastingontwijkers stelen van ons allemaal en landen die dit faciliteren moeten op de zwarte lijst,” aldus Sargentini.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.