oktober 2017

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Europees Parlement neemt eigen rol in controle handelsakkoorden onvoldoende serieus

STRAATSBURG, 26 oktober - Na het gesloten handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) gaat de EU in volle vaart door met het sluiten van bilaterale handelsakkoorden. De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten gevraagd om onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland te openen. Het Europees Parlement steunde vandaag deze opening van onderhandelingen zonder inspraak op te eisen in de inhoud van het handelsakkoord. GroenLinks vindt dit gebrek aan democratische controle op handelsakkoorden problematisch.

Crisis vergeten: Europees Parlement keurt doorverkoop risicovolle leningen goed

STRAATSBURG, 26 oktober - GroenLinks stemde tegen de Europese wet die de financiële sector stimuleert om leningen door te verkopen, omdat zo slecht begrepen risico’s zich over het hele financiële systeem kunnen verspreiden. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde er echter wel mee in. “Onbegrijpelijk”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het Europees Parlement heeft blijkbaar niks geleerd van de financiële crisis die tien jaar geleden als kredietcrisis begon.”

GroenLinks wil binnen vijf jaar van glyfosaat af

STRAATSBURG, 24 oktober - Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat, bekend van onkruidverdelger Round Up, in de landbouw binnen vijf jaar afbouwen. En buiten de landbouwsector een verbod vanaf december dit jaar. Europarlementariër Bas Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif met tien jaar uit te breiden en kreeg vandaag steun van het Europarlement. Tot ergernis van GroenLinks-Tweedekamerlid Rik Grashoff is Nederland ondertussen voorstander van het toelaten van dit schadelijke middel.

Europarlement wil aanpak giftige stof in kunstmest

STRAATSBURG, 24 oktober “Regels rondom kunstmest. Het klinkt misschien saai, maar dit is een volledig oververhit dossier waar geopolitiek, dubieuze landbouwlobby, gezondheid, milieu en circulaire economie bij elkaar komen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert na afloop van een spannende stemming in het Europees Parlement over het maximaal toegestane cadmiumniveau in kunstmest.

Eickhout scherpt regelgeving biobrandstoffen aan

STRAATSBURG, 23 oktober - Het gebruik van palmolie en andere landbouwgewassen voor biobrandstoffen wordt aan banden gelegd. Het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over bio-energie kon maandagavond op steun rekenen van de milieucommissie. Bovendien moet het aandeel duurzame energie in Europa van 27 naar minstens 35 procent in 2030 inclusief aparte doelstelling per lidstaat. De stemming verliep echter teleurstellend wat betreft de bijstook van biomassa in kolencentrales, dat wordt niet onder strengere duurzaamheidseisen geplaatst.

Milieucommissie Europarlement wil binnen drie jaar van glyfosaat af

BRUSSEL, 19 oktober - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft opgeroepen tot uitfasering binnen drie jaar van het gebruik van glyfosaat in de landbouw en een vrijwel per direct verbod buiten deze sector.  GroenLinks-Europarlementarier Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif nog tien jaar uit te breiden: “Dit is ook een oproep aan de nieuwe Nederlandse regering, die met een onverantwoord lange hernieuwde toelating van glyfosaat lijkt in te willen stemmen.”

E-privacy: Europarlement stelt paal en perk aan datagraaien

BRUSSEL, 19 oktober - Het Europees Parlement wil de privacy van Europeanen beter beschermen tegen grote bedrijven. Een stevige wet moet voorkomen dat bedrijven privégegevens van gebruikers van bijvoorbeeld apps misbruiken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelt tevreden vast dat het Europees Parlement privacy boven de belangen van de industrie zet in de commissiestemming van vanochtend over de E-privacywet. 

Europarlement kiest voor een andere koers in het Europees asielbeleid

BRUSSEL, 19 oktober - “Wij willen af van de inefficiënte praktijk dat vluchtelingen in hun eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Daardoor hebben we inhumane situaties in het zuiden van Europa, en loopt verdeling slecht.”  Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na de stemming in de commissie Burgerlijke Vrijheden vandaag rond nieuwe regels die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag.

Europarlement wil kwetsbare vluchtelingen hervestigen

BRUSSEL, 12 oktober - De Europarlementariërs van de burgerlijke vrijheden-commissie wil ambitieuze en bindende Europese regels voor het gericht uitnodigen van kwetsbare vluchtelingen uit UNHCR-kampen. In landen als Libanon en Kenia zitten grote groepen vluchtelingen die hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen of alleenstaande vrouwen. GroenLinks-Europarlementariër  Judith Sargentini onderhandelde namens de Groenen over de positie van het Parlement waarmee het de onderhandelingen met de Raad zal aangaan.

Europarlement stemt over voorstellen Eickhout voor schoon vervoer

BRUSSEL, 11 oktober - “Het is simpel: om het Parijsakkoord te implementeren hebben we een radicale omslag in de Europese transportsector nodig. Het is nu de tijd om dat momentum te gebruiken en om vooruitgang te boeken.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout doet voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector omlaag te brengen. De transportcommissie van het Europarlement stemt donderdag over zijn plannen.

Europees Parlement legt eisen voor internationale klimaatonderhandelingen op tafel

STRAATSBURG, 4 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met de inzet van het Europarlement voor de jaarlijkse klimaattop, die in november in Bonn plaatsvindt. Landen komen dan bij elkaar om de regels vast te leggen die de afspraken onder het Parijsakkoord verder uitwerken.

Eickhout wint steun Europarlement voor bezwaar hormoonverstorende stoffen

STRAATSBURG, 4 oktober - Vorige week kreeg Europarlementariër Bas Eickhout al de milieucommissie achter zijn bezwaar tegen zwakke Europese regels over hormoonverstorende stoffen. Maar nu het Europarlement zijn bezwaar met een absolute meerderheid steunt, moet de Europese Commissie ook daadwerkelijk terug naar de tekentafel.

Onderzoek Europese Groenen: Europese bedrijven dragen bij aan ontbossing Amazonewoud

“Met toestemming van Brazilië maken Europese bedrijven en overheden de ontbossing van het Amazonegebied tot business model.” Dat concluderen de Europese Groenen in hun onderzoeksrapport naar trends en risico’s over ontbossing in het Amazonegebied. De Groenen constateren dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel biodiversiteit als klimaatverandering.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.