oktober 2017

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Europarlement wil kwetsbare vluchtelingen hervestigen

BRUSSEL, 12 oktober - De Europarlementariërs van de burgerlijke vrijheden-commissie wil ambitieuze en bindende Europese regels voor het gericht uitnodigen van kwetsbare vluchtelingen uit UNHCR-kampen. In landen als Libanon en Kenia zitten grote groepen vluchtelingen die hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen of alleenstaande vrouwen. GroenLinks-Europarlementariër  Judith Sargentini onderhandelde namens de Groenen over de positie van het Parlement waarmee het de onderhandelingen met de Raad zal aangaan.

Europarlement stemt over voorstellen Eickhout voor schoon vervoer

BRUSSEL, 11 oktober - “Het is simpel: om het Parijsakkoord te implementeren hebben we een radicale omslag in de Europese transportsector nodig. Het is nu de tijd om dat momentum te gebruiken en om vooruitgang te boeken.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout doet voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector omlaag te brengen. De transportcommissie van het Europarlement stemt donderdag over zijn plannen.

Europees Parlement legt eisen voor internationale klimaatonderhandelingen op tafel

STRAATSBURG, 4 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met de inzet van het Europarlement voor de jaarlijkse klimaattop, die in november in Bonn plaatsvindt. Landen komen dan bij elkaar om de regels vast te leggen die de afspraken onder het Parijsakkoord verder uitwerken.

Eickhout wint steun Europarlement voor bezwaar hormoonverstorende stoffen

STRAATSBURG, 4 oktober - Vorige week kreeg Europarlementariër Bas Eickhout al de milieucommissie achter zijn bezwaar tegen zwakke Europese regels over hormoonverstorende stoffen. Maar nu het Europarlement zijn bezwaar met een absolute meerderheid steunt, moet de Europese Commissie ook daadwerkelijk terug naar de tekentafel.

Onderzoek Europese Groenen: Europese bedrijven dragen bij aan ontbossing Amazonewoud

“Met toestemming van Brazilië maken Europese bedrijven en overheden de ontbossing van het Amazonegebied tot business model.” Dat concluderen de Europese Groenen in hun onderzoeksrapport naar trends en risico’s over ontbossing in het Amazonegebied. De Groenen constateren dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel biodiversiteit als klimaatverandering.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.