januari 2018

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

GroenLinks: maak einde aan fossiel kortetermijndenken in de financiële sector

BRUSSEL, 31 januari - De expertcommissie voor Sustainable Finance publiceerde vandaag haar eindrapport over de verduurzaming van het financieel stelsel in de EU. Daarin staan twee doelstellingen centraal: zorgen dat de financiële sector gaat bijdragen aan de strijd tegen opwarming van de aarde en zorgen dat de economie wordt beschermd tegen de financiële risico’s van klimaatverandering. GroenLinks wil dat de Europese Commissie snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Persbriefing: Sustainable Finance in de Europese Unie

Een van de drie hoofddoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs luidt: financiële stromen consistent maken met de ontwikkeling naar een CO2-arme economie. Sustainable finance - het verduurzamen van het financieel systeem - is mede daardoor een onderwerp dat snel hoger op de Europese beleidsagenda is komen te staan.

Sargentini scherpt regels bestrijding witwascriminaliteit aan, inclusief regulering bitcoins

BRUSSEL, 28 januari - Vlak voor kerst wist GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini overeenstemming te bereiken met de Europese ministers over de aanscherping van de regels die witwascriminaliteit bestrijden. Vandaag stemmen Europarlementariërs in de commissies Burgerlijke vrijheden en Economische Zaken over dit politiek akkoord. Met deze nieuwe regels komt er ook extra zicht op virtuele valuta zoals bitcoins. 

Nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 zijn ontoereikend

BRUSSEL, 24 januari - “Met deze instelling gaan we nooit aan de verplichtingen van het Parijsakkoord voldoen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert teleurgesteld op de stemming van woensdag waarin de milieucommissie van het Europees Parlement akkoord ging met ontoereikende nationale CO2-reducties voor landbouw, transport, gebouwen en afval tussen 2020 en 2030. Gezamenlijk zorgen deze sectoren voor bijna zestig procent van de Europese broeikasgasuitstoot.

Europarlement gaat onderzoek doen naar goedkeuring glyfosaat

STRAATSBURG, 18 januari - Het Europees Parlement stelt een bijzondere commissie in om onderzoek te doen naar de goedkeuringsprocedure van glyfosaat en andere pesticiden. Het voorstel van de Europese Groenen voor de commissie krijgt steun van alle fractievoorzitters, tot tevredenheid van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Europarlement scherpt EU-energiebeleid aan

STRAATSBURG, 17 januari - Vandaag bepaalde het Europees Parlement haar visie op het Europees Energiebeleid. De drie stukken wetgeving vormen de ruggengraat van de Europese Energie Unie en legt het Europese beleid op energiebesparing en duurzame energie tot 2030 vast.

EU richt de pijlen op plasticverspilling

STRAATSBURG, 16 januari - De Europese Commissie heeft vandaag een eerste stap gezet om de plastic soep tegen te gaan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is positief over de plannen van Timmermans: “Er komt steeds meer plastic in de zee en in onze voedselketen. Door verspilling tegen te gaan kan ook de stijgende vraag naar olie voor de productie van plastic worden verminderd.”

Europarlement wil verbod op pulsvisserij

STRAATSBURG, 16 januari - “Nederland heeft zijn hand overspeeld.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over nieuwe technieken in de Europese Visserij. Het Europees Parlement pleit voor een verbod op pulsvissen bij de onderhandelingen met lidstaten. Dit is tegen het zere been van Nederland dat zwaar investeerde in deze vorm van vissen.

Plastic-strategie Europese Commissie: wat te verwachten?

Deze week publiceert de Europese Commissie haar plastic-strategie. Wat staat er, naar verwachting, in die strategie? En waar op te letten bij het beoordelen ervan?

Persbriefing: Europees Parlement besluit over toekomst EU-energiebeleid; strijd om bio-energie

Woensdag 17 janauri stemt het voltallige Europese Parlement in Straatsburg over drie stukken wetgeving die de ruggengraat van de Europese Energie Unie moeten vormen en die het Europese beleid op energiebesparing en duurzame energie tot 2030 vastlegt. Bas Eickhout is rapporteur op een van de onderdelen van dit dossier waarvoor liefst 120 lobbyisten in Brussel rondlopen om zijn voorstellen te dwarsbomen.

Van Artikel 50 tot Zetelverdeling: GroenLinks legt Europese beleidstaal uit in EuroABC

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout presenteerde maandag bij De Nieuws BV op Radio 1 het boekje EuroABC: Van Artikel 50 tot Zetelverdeling. Het boekje verzamelt termen en afkortingen die je kunt tegenkomen in de de Brusselse Bubbel. 

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.