februari 2018

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Lijst met zorgen over Poolse rechtsstaat groeit verder

BRUSSEL, 28 februari - Vanmiddag (na 15u) debatteert het Europarlement over het uithollen van de Poolse rechtsstaat. De Europese Commissie startte vlak voor kerst een artikel 7-procedure waarmee Polen wordt aangesproken op de verslechtering van de rechtsstaat.

Europese afvalwetgeving: Milieucommissie steunt omslag naar kringloopeconomie

BRUSSEL, 27 februari - Europa gaat de afvalwetgeving flink verbeteren. Belangrijkste punten in de deal waar de milieucommissie dinsdag haar steun voor uitsprak, zijn het uitfaseren van het storten van afval en bindende doelstellingen voor recycling. Europarlementariër Bas Eickhout is vooral tevreden met de omschakeling in denken over afval: “De omslag naar een kringloopeconomie is even noodzakelijk als onvermijdelijk.” 

Europees Parlement wil einde aan fiscaal shoppen door multinationals

BRUSSEL, 21 februari - De commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement zal naar verwachting vanavond de voorstellen voor een Europese grondslag voor de winstbelasting van bedrijven aanscherpen. Met deze voorstellen kan er een einde komen aan het kunstmatig verschuiven van winsten tussen dochterbedrijven binnen de EU, waardoor de schatkisten van EU-landen miljarden aan belastinginkomsten mislopen. GroenLinks steunt het voorstel.

Maakt het Europarlement een vuist tegen voorkeursbehandeling gasinfrastructuurprojecten?

BRUSSEL, 21 februari - Om 10 uur stemt de industrie- en energiecommissie van het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Groenen om de zogeheten Europese lijst met ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ voor energieinfractuur te verwerpen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Deze lijst zet de deur wagenwijd open voor miljardensubsidies voor gasinfrastructuur. Dat terwijl we al een kolossale overcapaciteit hebben, en juist van het gas af moeten.”

Jesse Klaver is ziek: EuropaMeetup gaat niet doen

Beste correspondent,

De speeches waren geschreven, de EuroABC’s lagen klaar, vrijwilligers stonden ingeroosterd. Maar toen kreeg ik vervelend nieuws: Jesse is geveld door een stevige griep en ligt ziek op bed.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om onze EuropaMeetup van morgenavond in Maastricht te annuleren.

We balen daar uiteraard enorm van, zeker omdat we weten dat Europa de komende tijd vol in het nieuws komt. De regeringsleiders komen volgende week al bijeen om hun ideeën voor Europa te bespreken.

Sargentini bekijkt vluchtelingensituatie aan Bulgaars-Turkse grens

BRUSSEL, 8 februari - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini brengt volgende week een werkbezoek aan een van de buitengrenzen van de EU, de Bulgaars-Turkse grens. Daar wagen wekelijks vluchtelingen de gevaarlijke oversteek over land om in de Europese Unie veiligheid en stabiliteit te vinden. Deze grens is de twee na drukste grensovergang in de wereld en de drukste in Europa.  

Europarlement start onderzoekscommissie over goedkeuring glyfosaat

STRAATSBURG, 6 februari - Het Europees Parlement heeft dinsdag een bijzondere commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de goedkeuringsprocedure van glyfosaat en andere pesticiden.

Nieuwe regels EU-emissiehandel maken ruimte voor aanvullend nationaal klimaatbeleid

STRAATSBURG, 6 februari - Het Europees Parlement heeft dinsdag de nieuwe regels omtrent het Europese emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd.

Drinkwater: EU in actie na burgerinitiatief

BRUSSEL, 1 februari - De Europese Commissie is vandaag met een voorstel gekomen om EU-wetgeving rondom drinkwater te herzien. De plannen van de Commissie zijn een reactie op het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief ‘Right2Water'. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is te spreken over het wetsvoorstel: “De EU onderneemt concrete actie nadat bijna twee miljoen Europeanen gevraagd hebben om betere beschikbaarheid van drinkwater.”

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.