mei 2018

Kun je niet vinden wat je zoekt? Hier staan alleen persberichten vanaf februari 2013. Op de website van GroenLinks staat veel meer informatie.

 

Europees Parlement stemt over betere bescherming gedetacheerde werknemers

STRAATSBURG, 29 mei - Het Europees Parlement gaat naar verwachting vanmiddag akkoord met nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers. GroenLinks stemt voor de herziening van de detacheringsrichtlijn die de rechten versterkt van werknemers die grensoverschrijdende diensten verlenen. "Daarmee wordt het moeilijker voor bedrijven om onderling te concurreren over de rug van werknemers", stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Europa gaat aan de slag om plasticprobleem aan te pakken

STRAATSBURG, 28 mei  – “De tijd van vrijwillige afspraken om ons plasticprobleem aan te pakken zijn voorbij.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie om het éénmalig gebruik van plastic aan te pakken. Eickhout steunt de voorstellen van harte: “De roep om daadkracht klinkt al langer in dit dossier. Het is goed om te zien dat de Europese Commissie de taak oppakt die landelijke overheden laten liggen.”

 

GroenLinks wil nieuwe duurzaamheidseisen voor financiële sector verder aanscherpen

BRUSSEL, 24 mei - De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de financiële sector te verduurzamen. Institutionele beleggers moeten duurzaamheidsoverwegingen en -risico’s gaan meewegen in hun investeringsbeslissingen en daarover verantwoording afleggen. Ook doet de Commissie voorstellen voor Europese definities over welke investeringen en obligaties als “groen” kwalificeren en komen er eisen aan groene indices. GroenLinks pleit al jaren voor grondige verduurzaming van het financieel stelsel en is blij dat er eindelijk wetgeving op tafel ligt.

Derde Mobiliteitspakket: Europese CO2-standaarden voor trucks

BRUSSEL, 17 mei - De Europese Commissie heeft in het kader van het derde mobiliteitspakket zonet een voorstel voor CO2-standaarden voor trucks naar buiten gebracht. Tot op heden - en in tegenstelling tot andere regio’s in de wereld zoals de VS - is hierop nog geen enkele wetgeving. De Commissie stelt een CO2-reductie van 30% voor in de periode 2020-2030. 

Europese meerjarenbegroting gaat goede richting op, maar mist echte ambitie

BRUSSEL, 2 mei - Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. presenteerde woensdag zijn voorstel voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2020. GroenLinks is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.