[persbericht] GroenLinks steunt verbeterd economisch bestuur

Straatsburg, 12 maart 2013 - Het Europees Parlement is akkoord met een betere Europese afstemming van begrotingen en economische hervormingen. GroenLinks steunt het zogenaamde twopack dat het economisch bestuur van de eurozone slimmer en socialer maakt.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Deze wetgeving voorkomt paniekvoetbal om onder de begrotingsnorm van drie procent te blijven, door in een vroeg stadium zwaktes in de begroting of economie aan te pakken."

Het twopack vraagt van eurolanden om hun begroting en economie beter op hun houdbaarheid te toetsen. De Europese Commissie onderzoekt de effecten van begrotings- en hervormingsplannen voordat landen daarover besluiten. Daarmee kunnen houdbaarheidsproblemen die de eurozone bedreigen tijdig worden gesignaleerd en kunnen de plannen waar nodig worden bijgesteld.

Eickhout constateert dat het Begrotingspact dat regeringsleiders vorig jaar sloten en waar de Tweede Kamer nog over moet stemmen hiermee nog overbodiger is geworden. "Alle zinnige elementen van het Begrotingspact zijn via het twopack in gewone EU-wetgeving opgenomen. Het ondemocratische Begrotingspact dat buiten de rechtskaders van de EU staat, kan dus van tafel", aldus Eickhout.

Het twopack bevat ook betere afspraken over de voorwaarden voor financiële steun aan eurolanden in nood. De Groene fractie in het Europees Parlement kreeg steun voor democratische en sociale waarborgen voor bezuinigingsprogramma's in landen als Griekenland, Portugal en Ierland. De wetgeving verplicht tot inspraak van sociale partners en bescherming van fundamentele sociale voorzieningen in de maatregelen die landen in ruil voor steun moeten nemen.

Eickhout: "Fundamentele voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs mogen ook in een zware crisis niet worden aangetast. De EU zal aan de bak moeten om de aangerichte schade in crisislanden te repareren.”

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Contact Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of
+32 228 37881 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb150

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.