Europarlement herziet regels hooggekwalificeerde arbeidsmigranten

STRAATSBURG, 15 juni -Vandaag stemden de leden van de Burgerlijke vrijheden-commissie van het Europees Parlement over de herziening van de zogenaamde blauwe kaart-richtlijn, die de toegang en het verblijf van hooggekwalificeerde migranten van buiten de EU regelt.

Europarlementariërs van links tot rechts steunden het verzoek van Sargentini aan de Europese Commissie voor Europese regels voor arbeidsmigratie in andere sectoren. "Het EU-beleid is versnipperd op dit vlak. Er zijn regels voor seizoenarbeiders en wetenschappelijke onderzoekers, maar niet voor andere laagbetaalde sectoren. Terwijl we met de vergrijzing van de bevolking en tekorten op de arbeidsmarkt in die sectoren op termijn juist mensen nodig hebben," aldus Sargentini.

Het Europarlement wil dat de Europese Commissie onderzoekt of het blauwe kaart-systeem ook toepasbaar is voor lager betaald personeel. Sargentini: "Een compleet Europees asiel- en migratiebeleid vraagt ook om regels voor midden en laag gekwalificeerde arbeidsmigranten en daar schort het helaas nu aan. Dat werkt uitbuiting en illegale arbeidsmigratie in de hand."

Twee jaar geleden stond het creëren van legale en veilige manieren voor arbeidsmigranten om naar de EU te komen hoog op de agenda van Europese Commissie President Juncker. "Die ambitie lijkt weggeëbd terwijl regels voor legale arbeidsmigratie hard nodig zijn," aldus Sargentini. Volgens Sargentini staat het asielsysteem mede hierdoor onder druk.

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of +32 228 38365 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb1272

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.