Europees Hof: ingrijpende handelsakkoorden ook toetsen door nationale parlementen

STRAATSBURG/LUXEMBURG, 16 mei - Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. GroenLinks is blij met deze uitspraak omdat daarmee wordt voorkomen dat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen omzeilen.

Eickhout: “Zowel de inhoud van handelsakkoorden als de manier waarop ze worden gesloten, moet grondig worden herzien. Zolang het gaat om zaken als handelstarieven is het terecht dat de EU met meerderheid besluit. De nieuwe generatie handelsakkoorden met onder andere vergaande investeringsbescherming grijpt echter veel dieper op democratische stelsels in. Het is niet te verantwoorden als nationale parlementen daarbij buitenspel gezet worden terwijl ook het Europees Parlement geen zeggenschap heeft over het onderhandelingsmandaat.”

Het akkoord tussen de EU en Singapore bevat controversiële geschillenbeslechting tussen staten en investeerders (ISDS). GroenLinks is bezorgd over de impact daarvan op het vermogen van overheden om hun markt in het algemeen belang te reguleren. Het Hof oordeelt vandaag dat investeringsbescherming geen exclusieve bevoegdheid van de EU is. Daardoor moeten handelsakkoorden met ISDS zoals CETA door alle lidstaten geratificeerd worden.

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of +32 228 38365 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb1232

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.