Europese ratificatie van klimaatakkoord: Alle seinen staan op groen

BRUSSEL, 30 september - Het is de Europese Unie dan toch gelukt om op het tijd het klimaatakkoord van Parijs te ratificeren. De Europese milieuministers gaven zojuist hun goedkeuring, de stemming volgende week in het Europarlement is een formaliteit. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met het resultaat: “Als de druk hoog is, dan lukt het de Europese ministers eindelijk om tot een besluit te komen, met als gevolg dat de EU op de komende klimaattop in Marrakesh gewoon aan de onderhandelingstafel zit.”

“Als de EU niet op tijd zou ratificeren”, legt Eickhout uit, “dan was de kans aanwezig geweest dat op de komende klimaattop het klimaatakkoord van Parijs zou zijn ingegaan zónder Europese Unie. Dan hadden we internationaal een modderfiguur geslagen.”

Eickhout merkt op dat het nu ook tijd is om in lijn met de klimaatafspraken van Parijs daadwerkelijke actie te ondernemen. “Die eerste kans doet zich volgende week voor, als landen proberen internationale afspraken te maken over het terugdringen van de uitstoot in de luchtvaarssector.”

Om het klimaatverdrag in werking te laten treden moet het geratificeerd zijn door 55 landen die gezamenlijk minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen  vertegenwoordigen. Het is om meerdere redenen belangrijk om dit voor de aanstaande klimaattop in Marrakesh te laten gebeuren. De deadline om dat te bewerkstelligen is 7 oktober. Het aantal landen is al gehaald, maar er is nog een gat van 7,5 procent aan broeikasgasuitstoot. Pas als er op EU-niveau geratificeerd is, tellen de ratificaties van individuele lidstaten mee richting de drempel van 55 procent. De meeste EU-lidstaten, inclusief Nederland, ratificeerden nog niet. India heeft aangegeven op 2 oktober te ratificeren. De uitstoot van India en de lidstaten die wel geratificeerd hebben, zijn samen hoog genoeg om de drempel te overschrijden.

Ratificatie van het klimaatakkoord is een belangrijk signaal, maar het klimaat heeft enkel baat bij effectieve maatregelen. Tot en met vrijdag 7 oktober vergadert de VN-luchtvaartorganisatie ICAO over het indammen van de uitstoot van internationaal vliegverkeer. Wat nu op tafel ligt is onacceptabel laag in ambitie.

Eickhout: “Met zulk beleid komen we niet eens in de buurt van het naleven van de afspraken in het klimaatakkoord. Ik roep de verantwoordelijke Europese ministers, waaronder staatssecretaris Sharon Dijksma, op niet zomaar met alles genoegen te nemen. Dat lijkt helaas wel de ‘onderhandelingsstrategie’ van de EU te zijn.”

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of +32 228 38365 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb1070

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.