GroenLinks wil binnen vijf jaar van glyfosaat af

STRAATSBURG, 24 oktober - Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat, bekend van onkruidverdelger Round Up, in de landbouw binnen vijf jaar afbouwen. En buiten de landbouwsector een verbod vanaf december dit jaar. Europarlementariër Bas Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif met tien jaar uit te breiden en kreeg vandaag steun van het Europarlement. Tot ergernis van GroenLinks-Tweedekamerlid Rik Grashoff is Nederland ondertussen voorstander van het toelaten van dit schadelijke middel.

Eickhout: “Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt. Onlangs nog lazen we alarmerende berichten over de afname van insecten in Europa. Vervolgens is de wetenschap in discussie over de vraag of dit middel kankerverwekkend is. Er zijn duurzame alternatieven en dus zie ik geen enkele reden om risico's te nemen door dit middel voor langere tijd toe te laten.”

Op 16 december 2017 loopt de toelating van glyfosaat tot de Europese markt af. De Europese Commissie wil deze pesticide opnieuw voor tien jaar toelaten. Een aantal EU-landen, waaronder Frankrijk is hier fel op tegen en ook het Europees Parlement wil dus het gebruik uitfaseren. Nederland heeft zich tot voor kort, dankzij inspanningen van Tweede Kamerlid Rik Grashoff, onthouden op stemming. Maar met het aantreden van de nieuwe regering staat zij plotseling wel op het standpunt dat glyfosaat toegelaten moet worden. Morgen komen de lidstaten bijeen om een besluit te nemen. Afgelopen week publiceerde Landbouwuniversiteit Wageningen nog een verontrustend rapport over glyfosaat.

Grashoff: “Terwijl de wetenschap in toenemende zin glyfosaat aanwijst als een van de grote oorzaken voor de afname van biodiversiteit, gaat deze regering blind mee in de lobby van Monsanto. De zogenaamd groenste regering ooit wil toestaan dat dit gif nog tien jaar zonder beperking mag worden gebruikt.”

Het Europees Parlement vindt ook dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes. Eickhout vindt dat logisch: "Veel boeren willen wel, maar kunnen niet anders. Steun in de overgang naar glyfosaatvrije landbouw is dan ook gerechtvaardigd.”

Het Europees Parlement heeft geen wetgevende macht op dit onderwerp, maar heeft een adviserende rol. Uiteindelijk zijn het de EU-landen die moeten beslissen. Er is grote druk op de Europese Commissie om met een voorstel te komen dat niet de chemische industrie, maar mens en milieu in bescherming neemt. Morgen komen de EU-landen bijeen om te spreken over de toelating van tien jaar. Vooralsnog is er geen meerderheid gevonden voor toelating van tien jaar.

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of +32 228 38365 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb1334

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.