Meerderheid Europees Parlement tegen schrappen milieuwetgeving

STRAATSBURG, 15 januari - Een meerderheid van het Europees Parlement is tegen het schrappen of vertragen van Europese wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval. Dat bleek vandaag tijdens de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie stelde deze voorstellen ter discussie nadat eurocommissaris Frans Timmermans voor 'betere regelgeving' had aangekondigd minder Europese regels te willen. GroenLinks verzette zich steeds tegen een dereguleringsoffensief ten koste van milieu- en sociale bescherming. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is opgelucht dat het Europees Parlement GroenLinks daarin steunt.

"Het is waanzin om Europese regels die gaan over 400.000 mensen die vroegtijdig sterven door luchtvervuiling te schrappen of te vertragen. Een beter voorbeeld van een grensoverschrijdend probleem waarvoor landen EU-wetgeving nodig hebben, is bijna niet denkbaar."

De Europese Commissie heeft beloofd naar het Europees Parlement te luisteren voordat ze een definitieve beslissing neemt over het in te trekken of uitstellen van de wetgeving. "Na deze stemming verwacht ik dus van de Europese Commissie dat ze haar woord houdt en de wetsvoorstellen gewoon door het Europees Parlement en de Raad van Ministers laat behandelen", aldus Eickhout.

Het lukte de politieke groepen in het Europarlement helaas niet om tot een gezamenlijke resolutie over het hele werkprogramma te komen. Er was geen meerderheid voor een van de individuele resoluties van de verschillende fracties.

Neem contact op met onze persvoorlichter: 
Neem voor meer info contact op met de persvoorlichter van GroenLinks Europa: Dirk van den Bosch
Telefoon:
+31 627 015 080 (NL) of +32 228 38365 (B)
E-mail: dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu Extra persinformatie staat op de website van het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
TwitterFacebook
http://groen.li/pb653

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.