Straatsburg, 10 december 2013 – De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid staat al maanden op instorten vanwege de overvloed aan CO2-rechten. Hierdoor is het prijskaartje dat aan vervuiling hangt veel te laag, waardoor investeringen in de groene energie worden tegengewerkt. Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een reddingsboei voor de CO2-markt. Deze zal er voor...

Straatsburg, 10 december 2013 - Het Europees Parlement riep vandaag op tot de ontwikkeling van een Europese cloudindustrie. Een volwassen, eigen cloudindustrie moet Europese overheden, bedrijven en burgers beschermen tegen de datagraaierij van niet-Europese inlichtingendiensten. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini schreef namens de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees...

Straatsburg, 9 december 2013 - Vandaag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement over de regels waaraan grensbewakingsoperaties van de Europese grenswachtorganistatie ‘Frontex’ moeten voldoen. De voorschriften gaan niet alleen over opsporing van onregelmatige grensoverschrijding, maar ook over zoek- en reddingsoperaties van vluchtelingen op zee. Daarmee heeft het...

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 9 tot en met 12 december.

Onderhandelingen handelsakkoord EU - Canada
Bas Eickhout - dinsdag

De resolutie die de commissie Buitenlandse Zaken voorlegt aan het Europarlement, neemt een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering...

Brussel, 5 december 2013 - Servië heeft belangrijke stappen gezet in het toetredingsproces tot de Europese Unie, door constructief aan de uitvoering van het akkoord met Kosovo te werken en recent door het gevaar van gewelddadige hooligangroepen te onderkennen. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft steeds aangedrongen op de aanpak van deze gewelddadige groepen die de...

BRUSSEL, 28 november - Vandaag presenteerde GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini haar wetgevende rapport over de herziening van de anti-witwasrichtlijn. Sargentini pleit in haar rapport voor een uiteindelijke-belanghebbendenregister. Zo'n register maakt inzichtelijk wie er achter een bedrijf schuilgaat. Als gevolg kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter schimmige...

Brussel, 27 november 2013 - Als Washington de privacy van Europeanen niet beter beschermt, betalen Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook daarvoor de rekening. Zij mogen dan niet langer Europese persoonsgegevens opslaan en verwerken op Amerikaanse bodem, zo stelt de Europese Commissie in een mededeling die vandaag wordt gepresenteerd. Europa laat eindelijk haar tanden zien aan de VS,...

WARSCHAU, 23 november 2013 - De klimaattop in Warschau is uitgelopen op een uitputtingsslag tussen arm en rijk.  Over de drie belangrijkste thema’s is overeenstemming bereikt, maar volgens GroenLinks is ambitie ver te zoeken. GroenLink-Europarlementarier Bas Eickhout nam deel aan de top namens het Europarlement: “De weg naar een wereldwijd klimaatakkoord in Parijs 2015 is eindelijk ingeslagen...

Straatsburg, 21 november 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de zwakke plannen die op tafel liggen om een sociale pijler onder de euro te bouwen. De Europese regeringsleiders besluiten in december over een "sociaal scorebord" waarin onder andere werkloosheid, inkomensongelijkheid en armoede beter gemonitord worden. GroenLinks wil dat het niet bij meten blijft, maar dat sociale indicatoren...

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement eist het recht op om zelf te beslissen waar en wanneer het zijn vergaderingen houdt. Daartoe wil het een verdragswijziging in gang zetten. Zo kan het Europarlement een einde maken aan de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg. Met grote meerderheid steunde het Europarlement vandaag dit voorstel van het groene parlementslid...

Pagina's

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.