STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - GroenLinks wil een sociaaleconomisch bestuur van de eurozone dat verder kijkt dan begrotingstekorten en overheidsschulden. Een meerderheid van het Europees Parlement dringt daar vandaag ook op aan in een rapport over het Europees Semester. De regeringsleiders die deze week vergaderen over nieuwe stappen voor de coördinatie van economisch beleid om de euro te...

STRAATSBURG, 23 oktober - Het Europarlement riep vandaag op tot een solidair asielbeleid waarin het redden van mensenlevens voorop staat en waarin de Europese lidstaten de lasten van migratiestromen onderling eerlijker verdelen. De bootvluchtelingendramas bij Lampedusa deze maand waren aanleiding voor het Parlement om het falende vluchtelingenbeleid te bespreken.

GroenLinks...

STRAATSBURG, 21 oktober 2013 - De justitiecommissie van het Europees Parlement stemde vanavond in met de voorstellen van Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht voor nieuwe spelregels voor bescherming van persoonsgegevens in Europa. De regels worden in de hele Europese Unie gelijkgetrokken en op een aantal punten wordt de bescherming strenger. GroenLinks-Europarlementariër Judith...

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 21 tot 24 oktober 2013

Positie Europarlement voor de klimaattop
Woensdag stemt het Europarlement over haar positie voor de klimaattop volgende maand. Er is nog maar twee jaar te gaan totdat in 2015 het wereldwijde klimaatverdrag afgesloten moet zijn. Europa dreigt haar leidende rol te verliezen in...

BRUSSEL, 16 oktober 2013 - De Europese Unie dient voorwaarden te verbinden aan de start van toetredingsonderhandelingen met Servië, vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Belgrado moet verder werken aan de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo en een actieplan opstellen tegen de gewelddadige hooligangroepen die de rechtsstaat ondermijnen. De voorstellen van Cornelissen...

BRUSSEL, 14 oktober 2013 - Bedrijven met minder dan veertig procent vrouwen in hun Raad van Toezicht moeten hun selectieprocedures transparanter maken en als ze aanpassingen weigeren, krijgen ze sancties. De commissies Vrouwenrechten en Juridische zaken stemden maandag in met het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor bindende wetgeving met als doel om in 2020 meer vrouwen in de top...

STRAATSBURG, 10 oktober 2013 - Tenminste 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Die inzet voor de klimaattop volgende maand kreeg op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vandaag de steun van de milieucommissie van het Europarlement. Eickhout neemt  namens het Europarlement aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen deel.

“Als Europa niet nu een ambitieus voorstel op...

Straatsburg, 10 oktober 2013 - Het nieuwe Europese grensbewakingssysteem, Eurosur is geen oplossing voor het voorkomen van drama's zoals afgelopen week bij Lampedusa, constateert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Het systeem maakt gebruik de nieuwste bewakingstechnologie zoals drones en satellietbeelden om de buitengrenzen van Europa te bewaken. GroenLinks stelt dat deze...

STRAATSBURG, 9 oktober 2013 - Een meerderheid van het Europees Parlement ging vandaag akkoord met nieuwe Europese regels voor maximale arbeidstijden van piloten. GroenLinks vindt de nieuwe regels volstrekt onverantwoord en stemde tegen.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "Een vermoeide piloot is een gevaarlijke piloot. Deze regels voor arbeidstijden zijn onverantwoord,...

STRAATSBURG, 8 okotber 2013 - Vandaag stemde het Europarlement over wetgeving om roken verder te ontmoedigen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt schande van de agressieve tabakslobby die de wetgeving heeft weten uit te kleden: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Meer dan 160 lobbyisten van Philip Morris moesten het Europarlement overtuigen om roken aantrekkelijk te houden. Ze...

Pagina's

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.