STRAATSBURG, 4 juli 2013 - De Europese Unie moet de doorgifte van gegevens over vliegtuigpassagiers (PNR) en banktransacties (Swift) aan de Verenigde Staten staken, als de regering-Obama niet toezegt om de grondrechten van Europeanen voortaan te respecteren. Dat stelt het Europees Parlement in reactie op de onthullingen over PRISM en andere programma's waarmee de Amerikaanse...

Straatsburg, 3 juli 2013 - Het Europees Parlement heeft vandaag scherpe kritiek geleverd op de regering-Orbán in Hongarije. Het schaarde zich achter een rapport van de groene Europarlementariër Rui Tavares, dat laat zien hoe Orbán zijn tweederde meerderheid in het Hongaarse parlement heeft misbruikt om de rechtsstaat te ondergraven en democratische checks and balances te verzwakken. GroenLinks...

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - Voor de tweede keer stemde het Europarlement over een voorstel om het overschot aan CO2-uitstootrechten in het emissiehandelssysteem aan te pakken, het zogenaamde backloading. GroenLinks was ontevreden over het compromis, maar het alternatief zou volledige afwijzing van de redding betekenen. Eickhout is voor de Groenen het gezicht van het emissiehandelssysteem en...

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - GroenLinks wil af van de situatie van te grote en risicovolle banken die leunen op de steun van belastingbetalers. Daarvoor is onder andere en strikte scheiding van nuts- en zakenbankactiviteiten noodzakelijk. Het Europees Parlement steunde deze oproep aan de Europese Commissie vandaag ten dele. Christendemocraten en liberalen zwakten het advies voor aankomende...

Kroatië lid van de Europese Unie
Maandag - Marije Cornelissen

Op 1 juli treedt Kroatië toe tot de Europese Unie. Een mijlpaal, want nog maar achttien jaar geleden was Kroatië een verscheurd en verwoest land toen er een einde kwam aan een jarenlange bloedige strijd. Toetreding biedt Kroatië perspectief op duurzame vrede en welvaart. Kroatië heeft de noodzakelijke hervormingen...

Brussel, 26 juni 2013 - Verduurzaming wordt voor het eerst verankerd in het Europees Landbouwbeleid, maar er zijn te weinig concrete maatregelen aan verbonden. De grootschalige en intensieve landbouw blijft het geld opstrijken, terwijl de kleinschalige boer met oog voor dierenwelzijn en natuur juist de grootste steun zou moeten krijgen. Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas...

Brussel, 25 juni 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is uitgeroepen tot de Europese Fair Politician of the Year 2012-2013. Sargentini zette zich het afgelopen jaar het meest van alle 754 Europarlementariërs in voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. De Foundation Max van der Stoel reikt op dinsdag 25 juni in het Europees Parlement de Award uit aan...

Brussel, 20 juni 2013 - De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft voor een wet gestemd die de handhaving van Europese werknemersrechten moet verbeteren. GroenLinks ziet dit als een stap in de goede richting, maar wil snel een fundamentelere versterking van werknemersrechten bij grensoverschrijdende arbeid in de EU.

 

Cornelissen: "Het vrij verkeer van diensten...

BRUSSEL, 19 juni - Vandaag heeft de milieucommissie van het Europarlement een nieuwe poging gedaan om de CO2-emissiehandel uit het slop te halen met een kerstboom aan slechte voorstellen als resultaat. Twee maanden geleden stemde een meerderheid van conservatieve en liberale parlementariërs tegen een reddingsplan voor het emissiehandelssysteem en werd het voorstel teruggestuurd naar de...

BRUSSEL, 19 juni 2013 - De grondwetswijzigingen, de mediawet en andere maatregelen van de regering-Orbán in Hongarije zijn onverenigbaar met de waarden van de Europese Unie. De justitiecommissie van het Europees Parlement nam vandaag een uiterst kritisch rapport aan van de groene rapporteur Rui Tavares. Dat bevat tal van aanbevelingen om democratie en rechtsstaat in Hongarije te herstellen. De...

Pagina's

Persberichten

Op deze website staan alleen de persberichten van GroenLinks Europa.

Ga naar de volledige website van GroenLinks Europa.