March 2013

Brussel, 27 maart 2013 - Eurocommissaris Viviane Reding (Grondrechten) presenteerde vandaag het Justitiescorebord. De Europese Unie heeft hiermee een nieuw instrument om de kwaliteit van de rechtssystemen van de EU-landen te vergelijken en te verbeteren. GroenLinks wil dat het scorebord alle grondrechten en democratische beginselen gaat omvatten. Maar zelfs het huidige, beperkte scorebord geeft Reding een extra argument om op te treden tegen de ondermijning van de rechtsstaat in Hongarije.

Brussel, 22 maart 2013 - Eurocommissaris Neelie Kroes is vandaag een raadpleging gestart over mediavrijheid en mediapluralisme. Tot half juni kunnen burgers, organisaties en overheden hun mening geven over het controversiële rapport dat een groep experts onder leiding van de Letse oud-presidente Vike-Freiberga voor Kroes schreef. GroenLinks-Europarlementariër hoopt dat velen de kans grijpen om Kroes op het juiste spoor te zetten.

BRUSSEL, 20 maart 2012 - De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw 'Instrument voor Convergentie en Concurrentievermogen' voorgesteld. Daarmee werkt zij het eerder door Van Rompuy gelanceerde idee van hervormingscontracten tussen nationale regeringen en de Europese Commissie verder uit. GroenLinks vindt dat het Commissievoorstel kan bijdragen aan een sterker fundament voor de euro, maar onderstreept dat de contracten gepaard moeten gaan met solidariteit en democratische controle.

Brussel, 19 maart 2013 - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de ministers van Financiën zijn tot een akkoord gekomen over het Europese bankentoezicht. De Groene Europarlementariër Sven Giegold leidde de onderhandelingen namens het Europees Parlement en zorgde voor democratische controle op de nieuwe toezichtstaken van de Europese Centrale Bank. GroenLinks is tevreden met het akkoord en wil dat de EU-landen snel de noodzakelijke vervolgstappen zetten.

Brussel / Den Haag, 18 maart 2013 - Met het besluit om kleine spaarders te laten meebetalen aan de redding van Cypriotische banken ondermijnt de Eurogroep het vertrouwen in de afgesproken depositiegaranties. Kapitaalvlucht uit Zuid-Europa dreigt. GroenLinks roept minister Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, op om deze fout te herstellen nu het nog kan.

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor concrete kortetermijndoelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-uitstoot, maar helaas haalden zijn voorstellen geen meerderheid.

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor concrete kortetermijndoelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-uitstoot, maar helaas haalden zijn voorstellen geen meerderheid.

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor concrete kortetermijndoelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-uitstoot, maar helaas haalden zijn voorstellen geen meerderheid.

Straatsburg, 12 maart 2013 - Het Europees Parlement is akkoord met een betere Europese afstemming van begrotingen en economische hervormingen. GroenLinks steunt het zogenaamde twopack dat het economisch bestuur van de eurozone slimmer en socialer maakt.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Deze wetgeving voorkomt paniekvoetbal om onder de begrotingsnorm van drie procent te blijven, door in een vroeg stadium zwaktes in de begroting of economie aan te pakken."

STRAATSBURG, 11 maart - Transparante, eenduidige rapportages zijn nodig om te kunnen controleren of landen zich houden aan de afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout leidde namens het Europarlement de onderhandelingen met de Raad van ministers over wetgeving om tot deze rapportages te komen die inzicht geven in zowel de financiële doelstellingen als de terugdringing van CO2-uitstoot. Vandaag stemt het Europarlement over het akkoord dat Eickhout met de Raad heeft gesloten.

Straatsburg, 11 maart 2013 - De Hongaarse premier Orbán heeft vandaag een grondwetswijziging door het parlement gejaagd die de bevoegden van het Constitutionele Hof fors inperkt. Daarmee is de laatste hoeder van de Hongaarse rechtsstaat buitenspel gezet. Het land glijdt verder af naar een éénpartijdictatuur. De Europese Unie moet nu resoluut optreden, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, door de sanctieprocedure in werking te zetten.

Brussel, 10 maart 2013 - Vanaf maandag 11 maart is het verboden om cosmetica te verkopen die getest is op dieren. De Europese Commissie dreigde lange tijd te zwichten voor de lobby van cosmeticabedrijven en het verbod uit te stellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verzette zich tegen het uitstel en is blij dat er nu definitief een einde komt aan dit onzinnige dierenleed.
 
Eickhout: "De cosmetische industrie zal vanaf nu haar geld moeten steken in proefdiervrij onderzoek, in plaats van in een lobby om oogschaduw op een aap te mogen smeren."

BRUSSEL, 6 maart - De kantoren van Europarlementariërs zullen niet langer toegankelijk zijn voor journalisten, lobbyisten en burgers. Althans, als het aan het Presidium van het Europees Parlement ligt. Komende week dreigt een besluit om met 111 glazen schuifdeurtjes het Parlement in veiligheidszones te verdelen goedkeuring te krijgen. Daardoor zullen de kantoren van de Parlementariërs alleen maar voor hun medewerkers toegankelijk zijn. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is zeer ontstemd over deze beperking van persvrijheid.
 

Brussel, 5 maart 2013 - Een grote meerderheid van de ministers van Financiën steunt het compromis dat vorige week werd bereikt over kapitaaleisen, transparantie en bonussen voor banken. De ministers durfden het echter niet aan om tegen de wens van de enige tegenstander, Groot-Brittannië, alvast akkoord te gaan. De EU-landen willen de komende weken details van het compromis uitwerken en streven naar unanieme goedkeuring.