April 2013

BRUSSEL, 26 april - Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gedaan om de rechten te versterken van werknemers die in een ander EU-land werken. GroenLinks is positief over het wetsvoorstel dat kan helpen in de aanpak van uitbuiting en andere misstanden met werknemers uit onder meer Midden- en Oost-Europa in Nederland.
 
Marije Cornelissen: "Hoe beter de rechten van werknemers uit andere EU-landen worden nageleefd, hoe kleiner de kans op valse concurrentie op de arbeidsmarkt".
 

BRUSSEL, 24 april - De CO2-uitstoot van auto's moet de komende jaren omlaag. De milieucommissie van het Europarlement heeft vandaag gestemd over wetgeving die de uitstoot van nieuwe auto's beperkt tot 95 gram CO2 per kilometer in 2020. "Goed voor het milieu en de portemonnee," stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Volgens Eickhout wordt dankzij deze wetgeving bovendien het innovatieve deel van de auto-industrie gestimuleerd en wordt een eerder gesignaleerd probleem van gesjoemel met testprestaties aangepakt.

Brussel, 24 april 2013 - GroenLinks is verheugd dat het wetsvoorstel om alle gegevens van passagiers op vluchten vanuit en naar de EU vijf jaar lang op te slaan is verworpen door de commissie burgerlijke vrijheden van het Europarlement. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wordt met deze kostbare maatregel het doel om terrorisme en zware misdaad tegen te gaan niet bereikt.

Sargentini: "Dit wetsvoorstel creëert alleen een schijnveiligheid. Bruikbare informatie komt niet eerder bovendrijven als je moet zoeken naar een speld in een hooiberg."

Brussel, 23 april 2013 - De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement breekt een lans voor betaalbare sociale huurwoningen. Op initiatief van GroenLinks eist het Europarlement dat concurrentieregels niet langer een belemmering vormen voor de toewijzing van woningen aan lagere en bescheiden middeninkomens.
 

Straatsburg, 18 april 2013 - Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Hervormingen worden doorgezet, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft Kroatië voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten. Voor Servië is het van cruciaal belang dat de dialoog met Kosovo alsnog uitmondt in een overeenkomst, voordat de kandidaat-status aan Servië kan worden toegekend.

Straatsburg, 16 april 2013 - Vandaag heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Grote bedrijven worden verplicht openbaar te maken welke invloed hun bedrijfsvoering heeft op milieu, mensenrechten en andere maatschappelijk relevante issues. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is blij dat er een voorstel ligt, maar wil de rapportageplicht aanscherpen. Zo moet country-by-country reporting verplicht worden voor alle multinationals.

Straatsburg, 16 april 2013 - Het Europarlement heeft ingestemd met aangescherpte kapitaaleisen voor banken. In de wet worden ook belastingontwijking en de bonuscultuur bij banken aangepakt. GroenLinks ziet de bankenwet als een verbetering.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "In zowel goede als slechte tijden moeten banken hun eigen boontjes kunnen doppen, zonder publiek geld. Deze kapitaaleisen voor banken verlagen de kans op nieuwe staatssteun, maar ik juich pas als de bankensector echt helemaal op eigen benen kan staan."

STRAATSBURG, 16 april - Het Europees Parlement heeft vandaag het CO2-emissiehandelssysteem onderuit gehaald. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is verbijsterd over zijn conservatieve collega’s die een reddingsplan voor het emissiehandelssysteem wegstemden, ondanks de roep van multinationals als Shell en Unilever om het plan te steunen. Volgens Eickhout lopen we nu het risico dat de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid zal instorten, omdat de prijs voor CO2-uitstoot veel te laag is.
 

Straatsburg, 15 april 2013 - De internationale luchtvaartsector hoeft het komende jaar niet te betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Dit is de uitkomst van een akkoord met de Europese milieuministers dat morgen afgestempeld wordt door het Europarlement. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en het principe dat de vervuiler betaalt aan de kant schuift.

Brussel, 10 april 2013 - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben gisterenavond overeenstemming bereikt over een wet die olie-, gas-, mijnbouw- en houtkapbedrijven verplicht tot openheid over hun betalingen in ontwikkelingslanden. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwelkomt de nieuwe richtlijn. Deze helpt om corruptie in Afrikaanse landen en belastingontwijking door multinationals te bestrijden.