June 2013

Brussel, 26 juni 2013 - Verduurzaming wordt voor het eerst verankerd in het Europees Landbouwbeleid, maar er zijn te weinig concrete maatregelen aan verbonden. De grootschalige en intensieve landbouw blijft het geld opstrijken, terwijl de kleinschalige boer met oog voor dierenwelzijn en natuur juist de grootste steun zou moeten krijgen. Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout concludeert na de finale onderhandelingen over het Europees Landbouwbeleid.

Brussel, 25 juni 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is uitgeroepen tot de Europese Fair Politician of the Year 2012-2013. Sargentini zette zich het afgelopen jaar het meest van alle 754 Europarlementariërs in voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. De Foundation Max van der Stoel reikt op dinsdag 25 juni in het Europees Parlement de Award uit aan Sargentini.

BRUSSEL, 19 juni - Vandaag heeft de milieucommissie van het Europarlement een nieuwe poging gedaan om de CO2-emissiehandel uit het slop te halen met een kerstboom aan slechte voorstellen als resultaat. Twee maanden geleden stemde een meerderheid van conservatieve en liberale parlementariërs tegen een reddingsplan voor het emissiehandelssysteem en werd het voorstel teruggestuurd naar de milieucommissie.

 

BRUSSEL, 19 juni 2013 - De grondwetswijzigingen, de mediawet en andere maatregelen van de regering-Orbán in Hongarije zijn onverenigbaar met de waarden van de Europese Unie. De justitiecommissie van het Europees Parlement nam vandaag een uiterst kritisch rapport aan van de groene rapporteur Rui Tavares. Dat bevat tal van aanbevelingen om democratie en rechtsstaat in Hongarije te herstellen.

BRUSSEL, 19 juni 2013 - “Een belangrijke dag voor de aanpak van klimaatverandering. Europa is bereid het gebruik van superbroeikasgassen helemaal uit te bannen.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat zijn wetgevende voorstellen grote steun kregen in de milieucommissie van het Europarlement. Na de zomer onderhandelt Eickhout namens het Europarlement met de Raad van ministers over de voorstellen om het gebruik van de zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in nieuwe koelkasten en airconditioning vanaf 2020 uit te bannen.

 

Straatsburg, 12 juni 2013 - Het Europarlement heeft vandaag nieuwe transparantiewetgeving aangenomen die olie-, gas-, mijn- en bosbouwbedrijven verplicht om openheid te geven over hun betalingen aan ontwikkelingslanden waarin ze werkzaam zijn. GroenLinks verwelkomt de nieuwe wetgeving die helpt om corruptie in ontwikkelingslanden te bestrijden en belastingontwijking door multinationals tegen te gaan.

STRAATSBURG, 12 juni - Deze week neemt het Europarlement een pakket wetgeving aan over het Europees asielsysteem en de behandeling van asielzoekers in de Europese Unie. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld over de inhoud van het asielpakket en zal op drie van de vier onderdelen tegen stemmen. “Wat bedoeld was als een project van Europese solidariteit en harmonisatie van asielbeleid, is door toedoen van de Europese lidstaten een slap en onrechtvaardig pakket geworden dat de humane behandeling van asielzoekers niet garandeert.”
 

BRUSSEL/DEN HAAG, 4 juni 2013 - De import van zonnepanelen uit China wordt tijdelijk belast met in eerste instantie een importheffing van elf procent de komende twee maanden oplopend tot zevenenveertig procent in de maanden daarna voor Chinese producenten. Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt. De GroenLinks-parlementariërs Bas Eickhout en Liesbeth van Tongeren zijn bezorgd over de monopoliepositie van China op de markt van zonnepanelen, maar vinden importheffingen niet de juiste oplossing. De heffing zal nu gaan gelden voor een half jaar.