July 2013

Brussel, 11 juli 2013 - "Voedselgewassen horen niet thuis in auto's", stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Veel van de biobrandstoffen die nu in de tank belanden, nemen arme mensen het brood uit de mond of leiden tot grootschalige kap van tropische regenwouden." Eickhout onderhandelde namens de Groene fractie en is opgelucht dat de milieucommissie van het Europarlement instemde met het voorstel dat het toenemende gebruik van voedselgewassen als brandstof aan banden legt.

BRUSSEL, 10 juli 2013 - Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) heeft vandaag een ambitieus voorstel gepubliceerd voor een Europees bankenresolutiemechanisme. Dat omvat een Europese resolutieraad, die de sanering of sluiting van probleembanken ter hand neemt, alsmede een Europees resolutiefonds, een door de banken zelf gevulde stroppenpot. Het Commissievoorstel is een onmisbare pijler van de Europese bankenunie, onderstreept GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

BRUSSEL, 9 juli 2013 - De commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement sprak zich vandaag krachtig uit over vrouwen aan de top. Voorstellen van de Europese Commissie om aan de vrijblijvendheid een einde te maken, worden breed gedeeld. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen schreef de opinie van de commissie Werkgelegenheid. Zij kreeg grote steun voor de aanpak van het old-boys-network.

STRAATSBURG, 4 juli 2013 - Het Europees Parlement heeft in een resolutie zich uitgesproken over de situatie in Egypte. Namens de Groenen in het Europees Parlement onderhandelde GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini over de resolutie. Zij reisde al tweemaal naar Egypte om poolshoogte te nemen. Sargentini maakt zich zorgen over hoe in het Parlement tegen Egypte wordt aangekeken.

STRAATSBURG, 4 juli 2013 - De Europese Unie moet de doorgifte van gegevens over vliegtuigpassagiers (PNR) en banktransacties (Swift) aan de Verenigde Staten staken, als de regering-Obama niet toezegt om de grondrechten van Europeanen voortaan te respecteren. Dat stelt het Europees Parlement in reactie op de onthullingen over PRISM en andere programma's waarmee de Amerikaanse inlichtingendiensten massaal gegevens over Europeanen verzamelen en diplomaten bespioneren. Een voorstel van de Europese Groenen om de vrijhandelsbesprekingen met de VS te bevriezen haalde het niet.

Straatsburg, 3 juli 2013 - Het Europees Parlement heeft vandaag scherpe kritiek geleverd op de regering-Orbán in Hongarije. Het schaarde zich achter een rapport van de groene Europarlementariër Rui Tavares, dat laat zien hoe Orbán zijn tweederde meerderheid in het Hongaarse parlement heeft misbruikt om de rechtsstaat te ondergraven en democratische checks and balances te verzwakken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verlangt dat de Raad van Ministers nu zijn stilzwijgen over Hongarije doorbreekt.

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - Voor de tweede keer stemde het Europarlement over een voorstel om het overschot aan CO2-uitstootrechten in het emissiehandelssysteem aan te pakken, het zogenaamde backloading. GroenLinks was ontevreden over het compromis, maar het alternatief zou volledige afwijzing van de redding betekenen. Eickhout is voor de Groenen het gezicht van het emissiehandelssysteem en deed al eerder voorstellen om het emissiehandelssysteem te redden. Met gemengde gevoelens kijkt hij naar de uitslag.

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - GroenLinks wil af van de situatie van te grote en risicovolle banken die leunen op de steun van belastingbetalers. Daarvoor is onder andere en strikte scheiding van nuts- en zakenbankactiviteiten noodzakelijk. Het Europees Parlement steunde deze oproep aan de Europese Commissie vandaag ten dele. Christendemocraten en liberalen zwakten het advies voor aankomende voorstellen voor bankhervormingen af.