September 2013

BRUSSEL, 27 september 2013 - “De invloed van de mens op ons klimaat staat nu zo goed als vast. Gelukkig kunnen we zelf het tij keren, als we ons maar op tijd aanpassen om klimaatverandering een halt toe te roepen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert hiermee op het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Eickhout schreef als klimaatwetenschapper mee aan een eerder rapporten van het IPCC.

Brussel, 18 september 2013 - Europa moet investeren in de ontwikkeling van een veilige cloud die door Europese overheden, particulieren en bedrijven waaronder banken en verzekeraars gebruikt kan worden om online data op te slaan. Met dit voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stemde de justitiecommissie van het Europees Parlement vandaag in. Sargentini stelt dat dit de enige manier is om gegevens te beschermen tegen Amerikaanse datagraaierij en tegen misbruik door criminelen.

Uitnodiging

Dinsdag 17 september
10.00 - 12.30 uur
zaal ASP 1G3 Europees Parlement Brussel

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini leidt dinsdag de hoorzitting over het bevorderden van verantwoorde winning van mineralen in ontwikkelingslanden. Eurocommissaris voor Handel, Karel de Gught, zal de eerder aangekondigde plannen van de Europese Commissie tegen handel in conflictmineralen uiteenzetten.

STRAATSBURG, 12 september 2013 - Werknemersbelangen in Europa moeten een sterkere stem krijgen. Dat vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Het Europarlement riep vandaag op tot een bescheiden eerste stap voor betere grensoverschrijdende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. GroenLinks wil snel een breder debat over een sterkere rol van de sociale dialoog in Europese besluitvorming.

STRAATSBURG, 11 september 2013 - “Voedsel hoort niet in een benzinetank te verdwijnen” aldus Bas Eickhout, die namens de Groenen in het Europees Parlement onderhandelde over de nieuwe wetgeving rond biobrandstoffen. Het Europarlement stemde vandaag over het verder aan banden leggen van het toenemende gebruik van voedselgewassen als brandstof. “Het verschil van mening gaat om een klein percentage, maar de harde waarheid is dat dit kleine verschil eten voor 17 miljoen mensen per jaar kan betekenen.

Straatsburg, 11 september 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid. Het Europees Parlement ging vandaag akkoord met een weinig kritische resolutie over die aanpak. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen pleit voor een echte verandering van het Europees economisch beleid: "Europese politici moeten eerst inzien dat hun crisispolitiek van de afgelopen jaren gefaald heeft."

Straatsburg, 11 september 2013 - Gisterenavond sloten het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank een akkoord over de democratische controle op het nieuwe Europese bankentoezicht. De groene onderhandelaar Sven Giegold heeft daarvoor lang en hard moeten onderhandelen met de Europese Centrale Bank. Het Europees Parlement zal hoogstwaarschijnlijk instemmen met het eindresultaat, waardoor de ECB het bankentoezicht volgend jaar op zich kan nemen.

Straatsburg, 10 september 2013 - Binnen de Europese Commissie is verzet gerezen tegen de netneutraliteitvoorstellen van Eurocommissaris Kroes. Een aantal eurocommissarissen vindt dat Kroes niet ver genoeg gaat met het beschermen van de netneutraliteit. Dat blijkt uit berichtgeving vandaag van Reuters. In haar wetsvoorstel wil eurocommissaris Kroes internetproviders het recht geven om onderling en met aanbieders van online diensten prijsafspraken te maken over voorrang op internet. Dat noemt ze netneutraliteit, maar is niet meer dan nep-neutraliteit.

STRAATSBURG, 10 september 2013 – Het Europarlement heeft vandaag wetgeving aangenomen over het recht op toegang tot een advocaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini noemt de overeenkomst een grote doorbraak voor fundamentele burgerrechten in de Europese Unie. Zonder toegang tot een advocaat kan een verdachte zijn recht op verdediging niet goed uitoefenen en is het recht op een eerlijk proces niet gegarandeerd.

STRAATSBURG, 9 oktober 2013 - Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd worden. Dat besloot het Europarlement in een stemming over milieueffectrapportages vandaag tot tevredenheid van GroenLinks. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout is het niet meer dan logisch dat de effecten op het milieu in kaart moeten worden gebracht.  “De praktijk dat gevaarlijke schaliegasboringen erdoorheen gedrukt worden zonder aandacht voor het milieu of de zorgen van omwonenden wordt hiermee beëindigd.”

BRUSSEL, 6 september 2013 - Iedereen heeft de spotjes van Oxfam Novib over biobrandstoffen wel gezien: geen voedsel in de tank. Gelukkig werkt de Europese Unie op dit moment aan nieuwe wetgeving voor biobrandstoffen en kunnen we dit probleem aanpakken. Komende week stemt het Europarlement over de criteria die de duurzaamheid van biobrandstoffen moeten waarborgen. Europarlementariër Bas Eickhout is namens de Groenen de onderhandelaar voor deze criteria. Maar inmiddels staan de milieu- en de transportcommissie lijnrecht tegenover elkaar in hun visie op biobrandstoffen.