October 2013

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - In november vindt de jaarlijkse VN-klimaattop plaats om te komen tot een bindend akkoord in 2015. Het Europarlement stelde vandaag vast wat de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor de onderhandelingen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout neemt zoals ieder jaar namens het Europarlement deel aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen.

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - Het Europees Parlement wil het SWIFT-verdrag met de Verenigde Staten opschorten, nu blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA dit verdrag schendt door de betaaloperator SWIFT af te tappen. Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken) moet snel in actie komen, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - GroenLinks wil een sociaaleconomisch bestuur van de eurozone dat verder kijkt dan begrotingstekorten en overheidsschulden. Een meerderheid van het Europees Parlement dringt daar vandaag ook op aan in een rapport over het Europees Semester. De regeringsleiders die deze week vergaderen over nieuwe stappen voor de coördinatie van economisch beleid om de euro te versterken moeten deze boodschap serieus nemen, vindt Europarlementariër Bas Eickhout: "De complexe economische problemen in de eurozone los je niet op door je vast te klampen aan de 3%-norm.

STRAATSBURG, 23 oktober - Het Europarlement riep vandaag op tot een solidair asielbeleid waarin het redden van mensenlevens voorop staat en waarin de Europese lidstaten de lasten van migratiestromen onderling eerlijker verdelen. De bootvluchtelingendramas bij Lampedusa deze maand waren aanleiding voor het Parlement om het falende vluchtelingenbeleid te bespreken.

STRAATSBURG, 21 oktober 2013 - De justitiecommissie van het Europees Parlement stemde vanavond in met de voorstellen van Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht voor nieuwe spelregels voor bescherming van persoonsgegevens in Europa. De regels worden in de hele Europese Unie gelijkgetrokken en op een aantal punten wordt de bescherming strenger. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vindt de aangenomen teksten een stap in de goede richting: “Het is goed dat er nu eenduidige Europese regels komen. Dat maakt het voor iedereen een stuk overzichtelijker.”

BRUSSEL, 16 oktober 2013 - De Europese Unie dient voorwaarden te verbinden aan de start van toetredingsonderhandelingen met Servië, vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Belgrado moet verder werken aan de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo en een actieplan opstellen tegen de gewelddadige hooligangroepen die de rechtsstaat ondermijnen. De voorstellen van Cornelissen vormen een aanscherping van de uitbreidingsstrategie die de Europese Commissie vandaag presenteerde.

BRUSSEL, 14 oktober 2013 - Bedrijven met minder dan veertig procent vrouwen in hun Raad van Toezicht moeten hun selectieprocedures transparanter maken en als ze aanpassingen weigeren, krijgen ze sancties. De commissies Vrouwenrechten en Juridische zaken stemden maandag in met het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor bindende wetgeving met als doel om in 2020 meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te hebben.

STRAATSBURG, 10 oktober 2013 - Tenminste 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Die inzet voor de klimaattop volgende maand kreeg op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vandaag de steun van de milieucommissie van het Europarlement. Eickhout neemt  namens het Europarlement aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen deel.

“Als Europa niet nu een ambitieus voorstel op tafel legt, dan zie ik het somber in voor het definitieve klimaatakkoord dat in 2015 gesloten moet worden. De onderhandelingen komen nu in een cruciale fase.“

Straatsburg, 10 oktober 2013 - Het nieuwe Europese grensbewakingssysteem, Eurosur is geen oplossing voor het voorkomen van drama's zoals afgelopen week bij Lampedusa, constateert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Het systeem maakt gebruik de nieuwste bewakingstechnologie zoals drones en satellietbeelden om de buitengrenzen van Europa te bewaken. GroenLinks stelt dat deze technologie vooral ingezet wordt om de grenzen van Europa nog hermetischer te sluiten en niet om levens van vluchtelingen te redden.

STRAATSBURG, 9 oktober 2013 - Een meerderheid van het Europees Parlement ging vandaag akkoord met nieuwe Europese regels voor maximale arbeidstijden van piloten. GroenLinks vindt de nieuwe regels volstrekt onverantwoord en stemde tegen.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "Een vermoeide piloot is een gevaarlijke piloot. Deze regels voor arbeidstijden zijn onverantwoord, zowel voor de veiligheid van passagiers als voor de arbeidsomstandigheden van piloten."

STRAATSBURG, 8 okotber 2013 - Vandaag stemde het Europarlement over wetgeving om roken verder te ontmoedigen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt schande van de agressieve tabakslobby die de wetgeving heeft weten uit te kleden: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Meer dan 160 lobbyisten van Philip Morris moesten het Europarlement overtuigen om roken aantrekkelijk te houden. Ze kregen het voor elkaar dat de stemming een maand werd uitgesteld en dat belangrijke onderdelen van de wetgeving uiteindelijk afgezwakt werden.”

BRUSSEL, 3 oktober 2013 - Op 22 mei gaat Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. GroenLinks presenteerde afgelopen weekend de lijsttrekker die de kar zal trekken voor een groen en sociaal Europa. Vandaag overhandigde de voorzitter van de programmacommissie, senator Tineke Strik, hem het ontwerp-verkiezingsprogramma.

Brussel, 2 oktober 2013 - De Europese Commissie heeft een kans gemist om een echte sociale poot onder de economische en montaire unie te zetten. In haar visie op de sociale dimensie van de euro blijven werkgelegenheid en armoedebestrijding ondergeschikt aan begrotingsdiscipline, vreest GroenLinks-Europarlementarier Marije Cornelissen.