November 2013

BRUSSEL, 28 november - Vandaag presenteerde GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini haar wetgevende rapport over de herziening van de anti-witwasrichtlijn. Sargentini pleit in haar rapport voor een uiteindelijke-belanghebbendenregister. Zo'n register maakt inzichtelijk wie er achter een bedrijf schuilgaat. Als gevolg kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter schimmige bedrijfsconstructies en kan belastingontduiking worden aangepakt.

Brussel, 27 november 2013 - Als Washington de privacy van Europeanen niet beter beschermt, betalen Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook daarvoor de rekening. Zij mogen dan niet langer Europese persoonsgegevens opslaan en verwerken op Amerikaanse bodem, zo stelt de Europese Commissie in een mededeling die vandaag wordt gepresenteerd. Europa laat eindelijk haar tanden zien aan de VS, constateert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, maar mist tegelijkertijd een kans om door te bijten.

WARSCHAU, 23 november 2013 - De klimaattop in Warschau is uitgelopen op een uitputtingsslag tussen arm en rijk.  Over de drie belangrijkste thema’s is overeenstemming bereikt, maar volgens GroenLinks is ambitie ver te zoeken. GroenLink-Europarlementarier Bas Eickhout nam deel aan de top namens het Europarlement: “De weg naar een wereldwijd klimaatakkoord in Parijs 2015 is eindelijk ingeslagen, maar zonder duidelijke bewegwijzering. Waar deze top had moeten leiden tot duidelijke richtinggevende uitspraken werd het een diplomatieke loopgravenoorlog.”

Straatsburg, 21 november 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de zwakke plannen die op tafel liggen om een sociale pijler onder de euro te bouwen. De Europese regeringsleiders besluiten in december over een "sociaal scorebord" waarin onder andere werkloosheid, inkomensongelijkheid en armoede beter gemonitord worden. GroenLinks wil dat het niet bij meten blijft, maar dat sociale indicatoren een hoofdrol gaan spelen in de Europese beoordeling van begrotingen en economische hervormingen.

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement eist het recht op om zelf te beslissen waar en wanneer het zijn vergaderingen houdt. Daartoe wil het een verdragswijziging in gang zetten. Zo kan het Europarlement een einde maken aan de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg. Met grote meerderheid steunde het Europarlement vandaag dit voorstel van het groene parlementslid Gerald Häfner en zijn conservatieve collega Ashley Fox.

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement geeft steun aan een wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. GroenLinks, een van de initiatiefnemers, is tevreden met de brede steun van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten om eindelijk verandering te brengen in de jaren vijftig-mentaliteit in de top van grote Europese bedrijven. Voorlopig blokkeert Nederland het voorstel nog in de Raad van Ministers.

Straatsburg, 20 november 2013 - Vandaag weigerde het Europees Parlement de laatste kans aan te grijpen om  het grootschalige en vervuilende landbouwbeleid bij te sturen. De voorstellen van de Groene Fractie die het landbouwbeleid nog konden verduurzamen, werden tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout niet in stemming gebracht. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen ging akkoord met het ongewijzigde voorstel dat niets over laat van de verduurzaming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

STRAATSBURG, 19 november 2013 – Deze week komt in de Straatsburgsessie het onderwerp 'vrouwen aan de top' ter stemming. Weliswaar ligt er al een mandaat van het Europarlement voor de onderhandelingen met de lidstaten om meer vrouwen in raden toezicht va beursgenoteerde bedrijven te krijgen, maar door het Europarlement nu als geheel te laten stemmen hopen we dat er een nog sterker signaal naar de landen wordt afgegeven om nu echt werk te maken van vrouwen aan de top.

BRUSSEL, 13 november 2013 - De Europese Commissie zet vandaag een eerste stap in de aanpak van de onbalans in de Europese economie als gevolg van het Duitse en Nederlandse exportoverschot. De zwakke binnenlandse vraag in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de euro-economie maar niet uit het slop komt en dat er steeds verder bezuinigd en gematigd moet worden de rest van de eurolanden. Dat is zowel economisch als sociaal onhoudbaar vindt GroenLinks.

BRUSSEL/CONGO, 13 november 2013 - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en diplomaat Jaime Bourbon de Parme steken hun nek uit voor een pilotproject om conflictvrije tin te produceren in Zuid-Kivu, Congo, maar het schort enorm aan de uitwerking. Er is geen toezicht op wie de mijn in gaat en uit gaat, dus kan er niet worden vastgesteld of de uitvoer strikt het tinhoudende cassiteriet betreft dat in de mijn van Nyabiwbe gemijnd wordt.

BRUSSEL, 10 november 2013 – De Europese Groenen kiezen door middel van een open primary hun topkandidaat voor de Europese verkiezingen. Alle Europeanen van boven de zestien met een groen hart mogen via greenprimary.eu hun voorkeur uitspreken. Ze kunnen daarbij kiezen uit vier kandidaten uit Duitsland, Frankrijk en Italië. De winnaar van de primary wordt het internationale gezicht van de verkiezingscampagne en neemt het in bijvoorbeeld televisiedebatten op tegen de topkandidaten van de andere Europese partijen.

BRUSSEL, 8 november 2013 – Het is niet langer de vraag of het emissiehandelssysteem gered wordt, maar hoe. Dat volgt uit het besluit van de Europese ministers om akkoord te gaan met het standpunt van het Europees Parlement over het zogenaamde backloading. Backloading is het tijdelijk uitstellen van de veiling van nieuwe emissierechten in een markt waar de prijs voor CO2 al veel te laag is. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is content met deze uitkomst, die mede dankzij een slimme zet van de Groenen in het Europarlement mogelijk was.

Brussel, 5 november 2013 - De Europese Commissie wil een einde aan de ongebreidelde subsidiëring van energie in Europa. In 2011 werden fossiele brandstoffen voor ongeveer honderd miljard euro gesubsidieerd zo bleek uit een eerdere versie van de publicatie. Er zou geen publieke steun verleend moeten worden aan bestaande, competitieve technieken, vindt ook GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout.

Brussel, 5 november 2013 - Bij massa-ontslag in een bedrijf of sector kunnen werknemers vanaf 2014 financiële steun voor re-integratie krijgen uit het Europees Globaliseringsfonds. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde namens het Europees Parlement met de Europese ministers van Sociale Zaken over de verbetering van het Globaliseringsfonds. Vandaag keurde de commissie sociale zaken van het Europarlement het bereikte akkoord goed.