December 2013

BRUSSEL, 18 december 2013 - De nieuwe wetgeving voor Europese luchtkwaliteit die de Europese Commissie vandaag presenteerde, schiet helaas te kort om een schone lucht voor alle inwoners van Europa te garanderen. “De lucht in Europa moet schoner om de gezondheid van alle Europeanen te beschermen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Het aantal doden als gevolg van het inademen van vieze lucht is tien maal groter dan het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongelukken. De huidige luchtvervuiling is simpelweg een te grote aanslag op onze longen.”

BRUSSEL, 17 december - Het Europees Parlement wil een Europees resolutiemechanisme voor omvallende banken in plaats van de ondemocratische en ineffectieve nationale lappendeken waar de Raad van Ministers op afstevent. Dat was het resultaat van de stemming in de commissie economische zaken van het Europarlement vandaag. GroenLinks steunt het standpunt van het Europarlement en hoopt dat de ministers van Financiën tot inkeer komen.
 

BRUSSEL, 16 december 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout bereikte vandaag als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement een deal met de Europese ministers over het uitbannen van het gebruik van F-gassen. Deze superbroeikasgassen worden nu veel gebruikt in koelingen en airconditioningssystemen, maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2. Volgens Eickhout zullen honderden groene ondernemingen profiteren van de deal, zij werken al zonder deze gevaarlijke F-gassen.

Straatsburg, 13 december 2013 - De Europese bewaarplicht voor telecomgegevens is in haar huidige vorm niet verenigbaar met de grondrechten. Dat stelt de Advocaat-Generaal in een belangrijk advies aan het Europese Hof van Justitie dat zich over de zaak buigt. De kans is groot dat het Hof de conclusies van de Advocaat-Generaal overneemt. In dat geval verwacht GroenLinks van eurocommissaris Malmström dat zij snel met een voorstel komt om de bewaarplicht af te schaffen.

Straatsburg, 11 december 2013 – GroenLinks is ontsteld over de afzwakking van de aanpak van belastingontwijking en -fraude door christendemocraten. Vandaag gaf het Europees Parlement zijn advies over essentiële wetgeving voor de automatische uitwisseling van belastinggegevens tussen EU-landen om ontwijking op te sporen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Eindelijk ligt er druk op de regeringen van landen die een veilige haven bieden aan belastingontwijkers en dan houden de conservatieve fracties hun de hand boven het hoofd."

STRAATSBURG, 11 december 2013 - Het Europees Parlement stemde vandaag in met het verlengen van de Europese steun bij massaontslag uit het zogenaamde globaliseringsfonds. Uit het fonds krijgen werknemers financiële steun voor hun re-integratie wanneer er in een bedrijf of sector massaontslagen vallen. Vanaf 2014 kunnen ook zelfstandigen en mensen met een tijdelijk contract aanspraak maken op steun uit het fonds.

STRAATSBURG, 10 december 2013 - Helaas heeft een meerderheid van het Europarlement vandaag bescherming van de diepzeebodem tegen schadelijke visserij afgewezen. De Groenen in het Europees Parlement hadden amendementen ingediend om de meest schadelijke vorm van visserij voor de diepzeebodem, zoals het gebruik van sleepnetten, te verbieden. Die voorstellen haalden vandaag geen meerderheid, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De diepe oceaan is een enorme ecologische bron van zeldzame vissen, planten en koralen.

Straatsburg, 10 december 2013 – De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid staat al maanden op instorten vanwege de overvloed aan CO2-rechten. Hierdoor is het prijskaartje dat aan vervuiling hangt veel te laag, waardoor investeringen in de groene energie worden tegengewerkt. Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een reddingsboei voor de CO2-markt. Deze zal er voor moeten zorgen dat het emissiehandelssysteem in leven gehouden kan worden.

Straatsburg, 10 december 2013 - Het Europees Parlement riep vandaag op tot de ontwikkeling van een Europese cloudindustrie. Een volwassen, eigen cloudindustrie moet Europese overheden, bedrijven en burgers beschermen tegen de datagraaierij van niet-Europese inlichtingendiensten. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini schreef namens de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement mee aan het voorstel.

Straatsburg, 9 december 2013 - Vandaag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement over de regels waaraan grensbewakingsoperaties van de Europese grenswachtorganistatie ‘Frontex’ moeten voldoen. De voorschriften gaan niet alleen over opsporing van onregelmatige grensoverschrijding, maar ook over zoek- en reddingsoperaties van vluchtelingen op zee. Daarmee heeft het voorstel grote gevolgen voor hoe Frontex omgaat met vluchtelingenboten op de Middellandse Zee.

Brussel, 5 december 2013 - Servië heeft belangrijke stappen gezet in het toetredingsproces tot de Europese Unie, door constructief aan de uitvoering van het akkoord met Kosovo te werken en recent door het gevaar van gewelddadige hooligangroepen te onderkennen. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft steeds aangedrongen op de aanpak van deze gewelddadige groepen die de rechtsstaat ondermijnen. Ze bedreigen niet alleen etnische minderheden en homo's in Servië zelf, maar zijn ook verantwoordelijk voor intimidatie en geweld in Noord-Kosovo.