January 2014

Brussel, 30 januari 2014 - Het plan om alle vliegtuigen die landen in of vertrekken uit Europa voor hun vervuiling te laten betalen is voor de komende jaren van de baan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en zo het principe dat de vervuiler betaalt aan de kant schuift. De milieucommissie van het Europarlement schaarde zich achter het voorstel om de luchtvaartsector alleen te laten betalen voor de CO2-uitstoot boven het Europees luchtruim.
 

Brussel, 30 januari 2014 - De milieucommissie van het Europarlement heeft officieel ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en airconditioningsystemen maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2.

BRUSSEL, 29 januari - José Bové en Ska Keller zijn vandaag uit de bus gerold als winnaars van het unieke referendum van de Europese Groene Partij. De Groenen organiseerden een primary om te bepalen wie Europabreed de gezichten zullen zijn voor de komende verkiezingen van het Europees Parlement. Voor het eerst werden er een Europawijde primary gehouden. De Groenen streven naar een democratischer Europa waar de burger bepaalt wie de Europese Commissie gaat leiden.

BRUSSEL, 22 januari 2014 - "Een klap in het gezicht voor de groene economie, fossiele bedrijven kunnen tevreden zijn," aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout naar aanleiding van de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige klimaat- en energiebeleid die vandaag gepresenteerd werden. GroenLinks stelt vast dat de Commissie en Raad van ministers steeds vaker hun oren laten hangen naar de gevestigde orde van fossiele industrie waardoor groene innovaties en efficiënte technologieën moeilijk van de grond komen.

Brussel, 22 januari 2014 - Door een nieuwe overnameovereenkomst tussen de EU en Turkije zullen immigranten zonder verblijfspapieren en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar Turkije als zij via Turkije de Europese Unie zijn binnengekomen. In ruil voor deze overnameovereenkomst is Turkije een geleidelijke visaliberalisering beloofd. GroenLinks is tegen overnameovereenkomsten omdat het de rechten van vluchtelingen kan ondermijnen.

STRAATSBURG, 16 januari - GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen sprak vandaag in het plenaire debat over homorechten in de wereld. Dit is haar spreektekst. Haar bijdrage is ook te zien op YouTube.

Marije Cornelissen, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, right now all eyes are on the Olympic Games in Russia – quite rightly so – but meanwhile the situation is also worsening in other continents.

STRAATSBURG, 16 januari 2014 – Het bashen van Oost-Europeanen moet stoppen. Dat vindt een overgrote meerderheid van het Europees Parlement. In een stemming vandaag werden de uitlatingen veroordeeld van de Britse premier Cameron en andere politici in Duitsland en Nederland om het vrij verkeer van werknemers in te perken. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen sprak namens de Groenen in het Europees Parlement en steunde de resolutie tegen het feitenvrije en populistische debat over EU-arbeidsmigratie.

STRAATSBURG, 15 januari - Het Europees Parlement en de ministers van Financiën hebben gisteravond een akkoord bereikt over regels voor de handel in financiële producten. GroenLinks is blij met een stap vooruit in het reguleren van de speculatie in primaire goederen als voedsel en energie waar met name de Groenen op aangedrongen. Ook worden stappen gezet in de aanpak van destabiliserende flitshandel.

STRAATSBURG, 14 januari - Het paardenvleesschandaal heeft Europa wakker geschud. Telkens weer kwamen er berichten naar buiten dat er frauduleuze praktijken in de voedselketen plaatsvinden. Voedsel wordt onder druk van de industrie zo goedkoop en zo massaal mogelijk geproduceerd, waardoor de kwaliteit en veiligheid eronder lijdt. Het Europees Parlement heeft vandaag een rapport aangenomen om voedselfraude aan te pakken.

STRAATSBURG, 14 januari - "Elke European gebruikt gemiddeld tweehonderd plastic tasjes per jaar. Veel van deze wegwerptasjes eindigen vervolgens als een plastic soep in onze zeeën en oceanen. Plastic wegwerptasjes moeten daarom drastisch beperkt worden”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over een resolutie die het probleem van plastic afval in ons leefmilieu aankaart. Eickhout is tevreden met dit resultaat, omdat binnenkort wetgeving op initiatief van de Groenen aan de orde zal komen.

Straatsburg, 14 januari 2014 - Het Europees Parlement wil de kloof op de arbeidsmarkt tussen vast en flexibel verkleinen door de toegang tot sociale zekerheid voor alle werknemers en zelfstandigen te verbeteren. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen kreeg onder meer steun voor het voorstel om de rechten op scholing uit te breiden voor werknemers met flexibele contracten en zelfstandige ondernemers.

BRUSSEL, 9 januari – Het Europees Parlement vindt dat er voor 2030 bindende doelen gesteld moeten worden om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De milieu en energie commissies van het Europees Parlement stemden vandaag in met het rapport waarin de visie op klimaatverandering en energiebeleid is neergezet. De Groenen zijn verheugd over de steun voor bindende doelstellingen voor het energie- en klimaatbeleid voor 2030.