February 2014

STRAATSBURG, 26 februari – GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt schande van de agressieve tabakslobby die het Europarlement de afgelopen maanden overspoelde. Die lobby leidde ertoe dat de Europese voorstellen om de tabaksrichtlijn te verstrengen om zo roken te ontmoedigen, woensdag in plenaire stemming nog flink werden afgezwakt. “Meer dan 160 lobbyisten van Philip Morris zijn erin geslaagd om voldoende Europarlementariërs te overtuigen om roken aantrekkelijk te houden.”

Straatsburg 26 februari 2014 - Een meerderheid van conservatieven en sociaaldemocraten in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet over een verplicht eCall systeem in nieuwe auto's vanaf 2015. Het systeem is bedoeld om hulpdiensten automatisch te waarschuwen na een ongeluk. Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, creëert het systeem slechts schijnveiligheid en is de wet een cadeautje voor de autoindustrie: de automakers krijgen beschikking over allerlei gevoelige gegevens over automobilisten.
 

STRAATSBURG, 25 februari 2014 – De Groenen in het Europees Parlement vinden dat de parlementsvoorzitter Martin Schulz zijn taken als voorzitter tijdelijk neer moet leggen als hij komend weekend als kandidaat naar voren wordt geschoven om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Volgens de Groene fractie kan hij niet namens het Europarlement optreden wanneer hij zo nadrukkelijk het gezicht is van de sociaaldemocraten als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie.

STRAATSBURG, 25 februari - Het Europees Parlement heeft ingestemd met een Europees fonds voor armoedebestrijding. Voor de periode 2014-2020 is 3,5 miljard euro beschikbaar om de allerarmste Europeanen te helpen in het voorzien van basisgoederen zoals voedsel, voornamelijk via voedselbanken. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde mee aan het fonds en kreeg steun voor haar voorstel om het fonds ook in te zetten om voedselverspilling tegen te gaan.

Straatsburg, 24 februari 2014 - De Trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidden, heeft ernstig gefaald op democratisch, economisch, en sociaal vlak. Dat is de uitkomst van het parlementaire onderzoek naar de rol van de Trojka door de commissie economische zaken van het Europees Parlement, dat er kwam na aandringen van de Groene fractie. GroenLinks wil dat hier duidelijke consequenties aan verbonden worden.
 

BRUSSEL, 22 februari - De groene partijen in Europa wijzen de transatlantische vrijhandelsagenda af. Dat besloten zij vandaag unaniem tijdens de verkiezingsconventie van de Europese Groene Partij in Brussel. GroenLinks en haar zusterpartijen zullen tijdens de komende Europese verkiezingscampagne opkomen voor de Europese waarden die door het beoogde handelsverdrag dreigen te worden ondermijnd: milieubescherming, voedselveiligheid, sociale rechten, democratie en privacy.

Brussel, 20 februari 2014 - Het Europees Parlement stelt een maximum aan de kosten die winkeliers betalen voor het accepteren van betaalkaarten. Die kosten zijn momenteel zeer hoog als gevolg van een gebrek aan concurrentie op de creditcardmarkt. Consumenten betalen daardoor te veel voor hun producten. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde over de wetgeving en is tevreden met het resultaat.

Zonder het te weten betalen consumenten door een slecht functionerende Europese betaalmarkt te veel voor de goederen die ze kopen. Verkopers betalen zo'n 10 miljard per jaar voor het accepteren van betaalkaarten (debit en credit cards). Die kosten zijn absurd hoog doordat er geen werkende concurrentie is: VISA en MasterCard hebben een duopolie en banken verdienen grof geld aan het gebrek aan concurrentie, dit ten koste van winkeliers die uiteindelijk hogere prijzen doorbereken aan consumenten.

Brussel, 12 februari 2014 - De justitiecommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een rapport aangenomen dat de massasurveillance aan de kaak stelt. Het rapport bevat de bevindingen van het onderzoek dat het Parlement deed naar de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden over massasurveillance. De massale verzameling van gegevens van onverdachte personen wordt in sterke bewoordingen bekritiseerd en het rapport waarschuwt voor de grote gevaren ervan voor de privacy, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de rechtstaat.

Brussel, 12 februari 2014 - De commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europarlement stemde dinsdag in met het voorstel van GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini dat oproept tot strenge Europese wetgeving die het gebruik van conflictmineralen aan banden moet leggen.

Sargentini: "De productie van grondstoffen in ontwikkelingslanden moet bijdragen aan ontwikkeling in plaats van aan conflict. Sterke Europese wetgeving kan daarvoor zorgen en de oproep hiervoor van het Europarlement is duidelijk."

Brussel, 12 februari 2014 - De Justitiecommissie in het Europees Parlement stemt vandaag over de voorstellen van Eurocommissaris Kroes over hervorming van de telecommarkt in de Europese Unie. De Justitiecommissie zal naar verwachting stemmen vóór een strikte bescherming van de netneutraliteit. Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, is dat essentieel voor een vrij en open internet.

BRUSSEL, 11 februari - De commissie landbouw van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie terug gaat naar de tekentafel. Het halfbakken voorstel voor de productie en handel van zaden was een doorn in het oog van de Europese Groenen. Bas Eickhout is dan ook blij dat het voorstel dat multinationals als Monsanto veel te veel macht geeft niet op de steun van de commissie landbouw hoeft te rekenen.

Straatsburg, 6 februari 2014 - Het Europees Parlement sprak zich vandaag in een resolutie uit over de situatie in Egypte. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelde namens de Groenen over de inhoud. Ze vindt het logisch dat het Europarlement de huidige politieke situatie in Egypte veroordeeld, maar had graag gezien dat de consequenties van deze situatie ook benoemd zouden worden; namelijk dat Egypte langzaam afglijdt naar Mubarak 2.0.
 

Straatsburg, 6 februari 2014 - "Als het aan Dijsselbloem en zijn collega's ligt laten we ons nog tien jaar gijzelen door wankelende banken." Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na afloop van de stemming van het Europees Parlement over het resolutiemechanisme voor omvallende banken. De Europarlementariërs bevestigden hun standpunt dat er een effectieve Europese aanpak moet komen waarbij belastingbetalers niet langer de prijs betalen voor bankenreddingen.

STRAATSBURG, 5 februari - Sociale en milieustandaarden moeten medebepalend worden voor het antidumpingbeleid van de Europese Unie, vindt het Europees Parlement. Het schaarde zich achter een aantal amendementen van de Groene fractie op een wetsvoorstel van eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) voor hervorming van de Europese handelsbeschermingsinstrumenten.

STRAATSBURG, 5 februari - Overal in de EU werken arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie in seizoensgebonden sectoren. Dit seizoenswerk, bijvoorbeeld in het toerisme en in de landbouw, gebeurt tot op heden vaak op een illegale manier met uitbuiting als gevolg. Vandaag maakt het Europees Parlement na jaren van onderhandelingen met de Raad van Ministers een stap om de situatie te verbeteren. Wetgeving regelt de toegang, verblijf en bescherming van seizoenarbeiders: arbeiders die hard nodig zijn in Europa.

De voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket voor 2030 stellen zwaar teleur. GroenLinks legt daarom als antwoord de komende week, samen met haar Groene zusterpartijen, een zevenpuntenplan op tafel. Dat plan bindt wel de strijd aan met klimaatverandering, zorgt voor het aanjagen van de groene economie en maakt ons niet langer afhankelijk van de import van olie en gas uit landen met dubieuze leiders.