March 2014

BRUSSEL, 20 maart 2014 - De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben vanmorgen een akkoord bereikt over een Europees bankenresolutiemechanisme. Dankzij het parlement is de besluitvorming over de aanpak van probleembanken verbeterd. GroenLinks houdt echter grote zorgen over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gegrondvest.

BRUSSEL, 19 maart 2014 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is niet tevreden over de reactie van de Europese Commissie op het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief Right2water, dat zich verzet tegen de privatisering van watervoorziening. De Europese Commissie maakt slechts vage beloftes en verzuimt om wetgeving voor te stellen die het recht op water en sanitaire voorzieningen beschermt.

BRUSSEL, 18 maart 2014 - De plenaire stemming in april zal kop of munt worden voor netneutraliteit in Europa, nu een meerderheid van christendemocraten en liberalen in de commissie voor Industrie en Telecom van het Europees Parlement vóór een tolweg op internet stemde. Zij willen het voor telecombedrijven mogelijk maken om geld te gaan vragen voor het aanbieden van doodnormale 'speciale' diensten als chatten, bellen of video kijken. Volgens Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks zou dat een regelrechte aanslag op het open en vrije internet zijn.

Dinsdagochtend licht GroenLinks-Europarlementariër in Brussel tijdens een persontbijt met internationale pers de nieuwste onderzoeken van de Europese Groene fractie toe. De Groenen hebben verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de effecten van de voorstellen van de Europese Commissie voor het Energie- en klimaatpakket voor 2030. De Europese Raad van regeringsleiders spreekt hier komende donderdag over.

STRAATSBURG, 13 maart 2014 - GroenLinks wil een einde aan het desastreuze beleid van de Trojka in crisislanden. We moeten de Trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidde, zo snel mogelijk onder scherpe democratische controle brengen. Dan kan falend beleid in de crisislanden worden bijgestuurd. Dat is de conclusie van het parlementaire onderzoek naar de rol van de Trojka door het Europees Parlement.

STRAATSBURG, 12 maart 2014 - Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten moeten stoppen met het grootschalig verzamelen van gegevens van onverdachte Europese burgers, zo heeft het Europees Parlement vandaag uitgesproken. Het gaf zijn steun aan een bijzonder kritisch rapport van de commissie Burgerlijke Vrijheden. De meerderheid van het parlement komt helaas niet op voor de klokkenluider in het spionageschandaal, Edward Snowden.

STRAATSBURG, 12 maart 2014 - Het Europarlement heeft vandaag ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en airconditioningsystemen maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2.

Straatsburg, 11 maart 2014 - Morgen stemt het Europees Parlement over een nieuwe Europese wet voor bescherming van persoonsgegevens. De voorstellen van de Groene rapporteur Jan Phillipp Albrecht verbeteren de privacybescherming op veel punten. De nieuwe wet moet de regels in de hele Europese Unie gelijktrekken. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is de wet een belangrijke stap vooruit in de bescherming van persoonsgegevens.

STRAATSBURG, 11 maart 2014 – Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met het wetsvoorstel over de aanpak van witwassen en belastingontduiking. Een overweldigende meerderheid heeft ingestemd met het plan van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini om een publiek register van uiteindelijke begunstigden van bedrijven op te zetten.

STRAATSBURG, 10 maart 2014 - De Milieucommissie van het Europarlement wil plastic wegwerptassen uitbannen. Op initiatief van Groene Europarlementariër Margrete Auken komt er een einde aan het gratis weggeven van tassen in de supermarkt en een verplichting om binnen vijf jaar ons gebruik van plastic tasjes met tachtig procent terug te dringen. “Gemiddeld gebruikt elke Europeaan 200 plastic tasjes in een jaar. Veel van deze wegwerptasjes belanden in de plastic soep die op zee ronddrijft. Elk jaar sterven miljoenen zeedieren vanwege plastic in hun maag.

BRUSSEL, 6 maart 2014 - De Europese regeringsleiders hebben vandaag concrete steun toegezegd aan het belegerde Oekraïne en sancties tegen agressor Rusland afgesproken. GroenLinks verwelkomt deze besluiten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver en Europarlementariër Bas Eickhout roepen de Nederlandse regering op om per direct te voorkomen dat hier aanwezige vermogens van Russische functionarissen en oligarchen worden weggesluisd naar belastingparadijzen buiten de Europese Unie.

BRUSSEL, 5 maart 2014 - Financiële instellingen lopen enorme risico's omdat ze onvoldoende doorhebben welke impact de strijd tegen klimaatverandering heeft op hun investeringen in fossiele industrieën. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Groenen. Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, mogen we nog maar beperkt CO2 uitstoten.

BRUSSEL, 5 maart 2014 - Vandaag bracht de Europese Commissie het wetsvoorstel uit dat het gebruik van conflictmineralen aan banden moet leggen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini strijdt al jaren voor goede wetgeving op dit onderwerp en is teleurgesteld in het uiteindelijke voorstel: "Wat de Commissie ons heeft gegeven is een lege huls. Dit voorstel brengt ons geen conflictvrije laptops en mobieltjes en de mensen in conflictgebieden geen beter leven."