November 2014

STRAATSBURG, 27 november – Het voorstel van de Europese Groenen om naar aanleiding van Luxleaks een parlementaire enquête naar belastingontwijking in te stellen, heeft al bijna de benodigde steun om ter stemming te komen bij het voorzittersoverleg van Europese fracties. De leiders van de Europese fracties van CDA, PvdA en VVD/D66 bespraken vandaag een veel zwakker alternatief: een vrijblijvende resolutie in de commissie Economische Zaken, maar kwamen nog niet tot een definitief besluit.

STRAATSBURG, 26 november – “Een belangrijke stap richting economisch herstel, maar te riskant en zonder visie op de economie van de toekomst.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in een eerste reactie op de plannen van Juncker zoals vandaag gepresenteerd in het Europees Parlement. Volgens Eickhout maakt de Europese Commissie onvoldoende nieuw geld vrij en geeft Juncker niet aan waar de investeringen naar toe moeten gaan.

STRAATSBURG, 25 november - Het Europees Parlement vraagt voordat zij akkoord gaat met uitwisselen van reisgegevens tussen de EU en Canada, eerst goedkeuring van het Europees Hof van Justitie. In april van dit jaar oordeelde het Hof dat het opslaan van alle telefoon- en internetgegevens (de zogenaamde dataretentie) tegen het Europese grondrecht op privacy ingaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft grote twijfels bij het massaal opslaan van persoonlijke gegevens en was een van de pleitbezorgers van het inwinnen van advies bij het Hof.

BRUSSEL, 18 november - De Groenen in het Europees Parlement hebben vandaag een voorstel (pdf) ingediend voor een parlementaire onderzoekscommissie naar belastingontwijking. Deze commissie moet naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg gaan onderzoeken op welke manier de Europese Commissie en de EU-landen belastingontwijking hebben toegestaan of gefaciliteerd.

DEN HAAG / BRUSSEL, 12 november - De GroenLinks parlementariërs Eickhout en Klaver willen vaart maken met de aanpak van belastingontwijking na het grootschalig bewijs voor belastingontwijking van multinationals via Luxemburg (Luxleaks). GroenLinks wil een enquêtecommissie in het Europees Parlement die belastingontwijking in de EU volledig in beeld gaat brengen. Dat moet ook licht werpen op andere landen dan Luxemburg zoals Nederland en Ierland die multinationals eveneens mogelijkheden bieden om vrijwel geen belasting te betalen.

BRUSSEL, 4 november 2014 - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde dinsdag dat een familie van vluchtelingen niet door Zwitserland mag worden teruggestuurd naar Italië. Volgens het Hof kan Italië onvoldoende het welzijn van deze familie garanderen. Nadat het Hof al eerder het terugsturen van vluchtelingen naar Griekenland in sommige gevallen onmenselijk bevond, blijkt dat ook Italië basale mensenrechten niet meer kan garanderen.