January 2015

STRAATSBURG, 15 januari - Een meerderheid van het Europees Parlement is tegen het schrappen of vertragen van Europese wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval. Dat bleek vandaag tijdens de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie stelde deze voorstellen ter discussie nadat eurocommissaris Frans Timmermans voor 'betere regelgeving' had aangekondigd minder Europese regels te willen. GroenLinks verzette zich steeds tegen een dereguleringsoffensief ten koste van milieu- en sociale bescherming.

STRAATSBURG, 13 januari - Vandaag presenteerde de Europese Commissie de eerste uitwerking van het investeringsplan dat Juncker eind november aankondigde. Deze voorstellen worden nu in behandeling genomen door het Europees Parlement en de nationale regeringen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is woordvoerder namens de Groene fractie in het Europees Parlement en is niet overtuigd van de uitwerking van de plannen.
 

STRAATSBURG, 13 januari - Vandaag heeft de Europese Commissie de uitkomsten gepresenteerd van de openbare raadpleging over investeringsarbitrage (ISDS) in het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). Honderden organisaties en tienduizenden Europeanen hebben de Europese Commissie laten weten dat ze ISDS onwenselijk vinden. GroenLinks heeft principiële bezwaren tegen de handelsverdragen die de EU wil sluiten met de VS en Canada omdat dit leidt tot meer invloed van bedrijfsleven op wetten, ten koste van nationale en Europese democratische instituties.

STRAATSBURG, 13 januari - De AIVD luisterde jarenlang het in mensenrechten gespecialiseerde advocatenkantoor Prakken d'Oliviera af, zo bevestigde minister Plasterk vorige maand. Hierbij werkte de AIVD ook communicatie uit die “evident niet als relevant voor enig onderzoek van de AIVD” was. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bespreekt het Europarlement vandaag het toezicht op advocaten in de Europese Unie.