March 2015

BRUSSEL, 18 maart - Donderdag komen de Europese regeringsleiders bij elkaar voor een nieuwe eurotop. Daarin staan de  plannen van de Europese Commissie voor een energie-unie centraal. Voor GroenLinks is duidelijk wat er moet gebeuren: inzetten op energiebesparing en duurzame energie en meer samenwerken op Europees niveau. De Nederlandse regering lijkt echter dwars te liggen op dit laatste punt. Ondertussen vindt Europarlementariër Bas Eickhout een interessante partner in zijn pleidooi voor samenwerken aan wind op zee: De Britse Conservatieven van David Cameron.

BRUSSEL/DEN HAAG, 17 maart - In antwoord op het Luxleaks-schandaal zal de Europese Commissie morgen voorstellen dat de belastingdiensten van EU-landen hun belastingafspraken met multinationals (tax rulings) voortaan automatisch met elkaar moeten uitwisselen. GroenLinks vindt dat de Europese Commissie veel meer ambitie moet tonen om multinationals gewoon belasting te laten betalen.

STRAATSBURG, 10 maart - Het Europees Parlement verwijst een voorstel van de Europese Commissies om grensoverschrijdend verkeer van megatrucks toe te laten naar de prullenbak. Een goede zaak voor de veiligheid op de Europese wegen aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De grote, extra lange vrachtwagens mogen nu alleen in Nederland en Vlaanderen rijden.

STRAATSBURG, 10 maart - De EU legt de buitensporige kosten die veel winkeliers maken voor het accepteren van betaalkaarten aan banden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat tussen lidstaten en Parlement om een wettelijk maximum te stellen aan de vergoedingen die banken en creditcardbedrijven kunnen vragen. Zonder het te weten betalen consumenten te veel voor producten door een gebrek aan concurrentie op de betaalmarkt die beheerst wordt door Visa en MasterCard.

STRAATSDBURG, 10 maart - De commissie Ontwikkelingssamenwerking in het Europarlement eist bindende wetgeving om de handel in conflictmineralen te stoppen. In een stemming maandagavond vonden de partijen eensgezind dat de aanpak van handel in mineralen waarmee oorlogen gefinancierd worden sterker moet. In navolging van het vorig jaar vastgestelde rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vond de parlementscommissie dat wetgeving moet worden aangescherpt zodat de Europese burgers niet langer ongewild oorlog en conflict via hun tablet of telefoon financieren.

BRUSSEL, 5 maart - Vandaag presenteerde Philippe Lamberts, leider van de Groene fractie in het Europarlement zijn plan van aanpak voor de werkwijze die de speciale commissie voor tax rulings zou moeten volgen. De Europese Groenen willen een aanzienlijk aantal Nederlanders en in Nederland gevestigde bedrijven in die commissie horen.

BRUSSEL, 3 maart - Woensdag presenteert het Europees Milieuagentschap haar rapport over de staat en toekomst van het milieu in de EU. De conclusie: Europees milieubeleid heeft voor veel verbeteringen gezorgd, maar het huidige beleid schiet tekort om de grote uitdagingen van deze tijd te bestrijden.