April 2015

STRAATSBURG, 29 april - Het Europees Parlement sprak zich woensdag op initiatief van de Groenen uit voor een volwaardige reddingsmissie op de Middellandse Zee. Daarmee geeft het Europarlement een sterk signaal af aan de Europese regeringsleiders. Die vonden het tijdens hun spoed-eurotop afgelopen week genoeg om de huidige grensbewakingsmissie te versterken.

Woensdagochtend om 10.30u uur vindt in Straatsburg een persconferentie plaats over de Europese reactie na de laatste drama's die plaatsvonden op de Middellandse Zee. Keer op keer, jaar na jaar staat het Europees Parlement stil bij bootvluchtelingen die omkomen door verdrinking tijdens hun reis naar Europa. Al vele keren hielden Europese leiders een moment stilte in acht om de slachtoffers te herdenken. De Europese Groenen vinden dat er meer moet gebeuren dan momenten van stilte en willen dat drenkelingen gered worden.

STRAATSBURG, 28 april - In tegenstelling tot normale banken bestaat er nog geen specifieke wetgeving voor geldmarktfondsen. Dit is echter wel noodzakelijk aangezien deze fondsen, die ook wel schaduwbanken worden genoemd, een risico vormen voor de stabiliteit van het financiële systeem. Op de G20-top in Sint-Petersburg in 2013, beloofden regeringsleiders om deze geldmarktfondsen te reguleren. Deze week stemt het Europees Parlement over de wetgeving om dit voor elkaar te krijgen.

STRAATSBURG, 28 april - Het Europees Parlement stemde dinsdagmiddag in met een wetsvoorstel om het gebruik van plastic tasjes drastisch te verminderen. Er ging een flinke strijd tussen het Europarlement en de Europese Commissie aan vooraf omdat de nieuwe eurocommissaris Frans Timmermans de wetgeving geen 'betere regelgeving' vond, ondanks dat het helpt om de plastic soep in onze zeeën flink terug te dringen.

BRUSSEL - Vandaag komen de EU staatshoofden in Brussel bijeen op een speciaal extra ingelaste vergadering van de Europese Raad om te praten over de humanitaire crisis op de Middellandse Zee. Met trots wordt door regeringshoofden gekeken naar de bijeenkomst, want het is de eerste van dit soort en zou de roep voor een aanpak onderstrepen, en met ernst naar de crisis. Je zou dan ook verwachten dat lidstaten begrip en solidariteit tonen door te investeren in een aanpak die mensen redt. Maar helaas, de gelekte raadsconclusies lijken te wijzen op een deceptie.

BRUSSEL, 20 april 2015 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vreest dat de extra inspanningen van Europa om de humanitaire crisis met vluchtelingen op de Middellandse Zee aan te pakken onvoldoende zijn. De huidige grensbewakingsmissie Frontex mag alleen haar operationeel gebied uitbreiden, maar gaat niet op volle kracht vluchtelingen uit zee redden. Het opvangen van vluchtelingen in Europa blijft steken bij een pilotproject zonder concrete toezeggingen.

BRUSSEL, 20 april - Het Europees Parlement eist een aantal belangrijke verbeteringen aan het investeringsplan van de Europese Commissie (het "Juncker-plan"). De gezamenlijke commissie economische zaken en begroting van het Europees Parlement stemt vandaag over de onderhandelingsinzet van het Europees Parlement. Daarin is meer aandacht voor duurzame investeringen en het voorziet in een betere democratische controle op het nieuwe investeringsfonds.

BRUSSEL, 14 april - De Commissie Internationale Handel in het Europarlement stemde vandaag over het wetvoorstel conflict mineralen. Een meerderheid stemde voor bindende transparantieregels voor bedrijven die ruwe grondstoffen importeren. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini diende meer dan honderd amendementen in om de wetgeving aan te scherpen. De plenaire stemming in mei zal moeten uitwijzen of het Europees Parlement de ambitieuze voorstellen van de commissie Ontwikkelingssamenwerking volgt, of die van de conservatie handelscommissie.

BRUSSEL, 14 april - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een overeenstemming met de Europese Raad over de regels over het gebruik van biobrandstoffen goedgekeurd. GroenLinks stemde tegen omdat de twee doelstellingen die deze wetsherziening voor ogen had niet gehaald zijn.

Europarlementariër Bas Eickhout is ontstemd: "Wij willen geen voedsel in de tank en daarnaast zouden biobrandstoffen niet schadelijk mogen zijn voor het klimaat. Dit voorstel biedt voor beide problemen geen oplossing."