May 2015

Een delegatie van de speciale commissie van het Europarlement die de praktijk van belastingontwijking onderzoekt komt deze vrijdag naar Nederland. De Groenen in het Europees Parlement sturen liefst twee afgevaardigden naar Nederland om inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie. Fractieleider Philippe Lamberts en de leider van de Duitse delegatie Sven Giegold hebben speciale interesse in Nederland. De commissie is onder druk van de Groenen tot stand gekomen na de publiciteit rond LuxLeaks.

BRUSSEL, 28 mei 2015 - De handelscommissie van het Europarlement stemde donderdagochtend in met een resolutie over vrijhandelsverdrag TTIP waarin kritische opmerkingen staan, maar die worden in andere paragrafen weer tegengesproken. Een last minute deal tussen de twee grootste fracties in het Europarlement, de christendemocraten en sociaaldemocraten, voorkwam een kritisch standpunt van de handelscommissie over private geschillenbeslechting (ISDS). GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld in deze draai van de sociaaldemocraten.

BRUSSEL, 28 mei 2015 - Het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een politiek akkoord bereikt over een Europees investeringsplan EFSI, het zogenaamde Juncker-plan. Het Europees Parlement dwong een aantal belangrijke verbeteringen af ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en het standpunt van de Raad van ministers van Financiën.

De Europese Commissie onderhandelt sinds de zomer van 2013 namens de EU over een handels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). De 28 lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Europese Commissie voor deze onderhandelingen. Als de Commissie tot een akkoord komt met de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement akkoord met het eindresultaat voordat het verdrag in werking kan treden. Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström, moet zich dus verzekeren van voldoende steun van de lidstaten en het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen.

STRAATSBURG, 20 mei - Het Europarlement stemde vandaag in met voorstellen van Groenlinks-Europarlementarier Judith Sargentini voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven moeten volgens hen gaan rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Het Europees Parlement kiest voor een andere koers dan de Europese Commissie die de oren liet hangen naar de bedrijvenlobby door met een geheel vrijblijvend voorstel te komen voor slechts een handvol van de Europese bedrijven.

STRAATSBURG, 20 mei 2015 - “Journalisten, burgers en overheden kunnen dankzij Europa over twee jaar haarfijn uitzoeken wie er achter schimmige bedrijfsconstructies schuil gaan.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is erin geslaagd om Europa flinke vooruitgang te laten boeken in de strijd tegen witwassen, corruptie en belastingontduiking.

STRAATSBURG, 20 mei - Na F-gassen van de Europese markt verbannen te hebben, bindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nu de strijd aan tegen cadmium. Cadmium is schadelijk voor de gezondheid terwijl er een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is. Eickhout heeft daarom bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van cadmium in televisies en lampen toe te staan. Vanmiddag stemt het Europees Parlement over Eickhouts bezwaar.

STRAATSBURG, 19 mei - Vandaag presenteerde Eurocommissaris Timmermans zijn agenda voor "betere regelgeving". GroenLinks vreest dat zijn voorstellen zullen leiden tot meer technocratie in plaats van heldere politieke keuzes die de Europese besluitvorming dichter bij de burger brengen. Het zal volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de lobby versterken van bedrijven die Europese wetten om mens en milieu beschermen, willen afzwakken.

Deze week stemt het Europees Parlement over de Europese aanpak van conflictmineralen. Het lijkt erop dat het Europees Parlement de vrijblijvende voorstellen van de Europese Commissie niet zal volgen. Steeds meer Europarlementariërs raken overtuigd van de noodzaak om ambitieuze en bindende wetgeving aan te nemen die ervoor zorgt dat Europese consumenten met hun aankopen niet langer conflict en mensenrechten in stand houden in landen als Congo en Colombia.

BRUSSEL, 13 mei 2015 - De Europese Commissie presenteerde woensdag vervroegd de Europese agenda voor migratie. Het zestien pagina's tellende document bevat een aantal goede, ambitieuze voorstellen maar faalt volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini waar het in de kern om draait: hoe zorgen we er voor dat mensen op een veilige en legale manier naar Europa komen en niet Russisch roulette spelen met de verdrinkingsdood?

Europarlementariër Judith Sargentini gaat eind mei naar Burundi als onderdeel van de Europese waarnemingsmissie.. Sargentini maakt deel uit van een team van Europese waarnemers die toezicht houden op het verloop van de verkiezingen. Afgelopen week leek echter de missie afgeblazen te worden wegens het oplaaiend geweld, maar de oppositie in Burundi heeft verzocht de waarnemers hun werk te blijven doen. De waarnemingsmissie zal vooralsnog doorgang vinden, tenzij de situatie dusdanig uit de hand loopt dat verkiezingen niet meer veilig gehouden kunnen worden.

BRUSSEL, 7 mei 2015 - Vandaag heeft de verantwoordelijke commissie juridische zaken in het Europees Parlement ingestemd met de voorstellen van de Groene fractie om belastingontwijking van multinationals tegen te gaan. Als het Europees Parlement dit standpunt in de onderhandelingen met de Raad van Ministers kan doorzetten, worden multinationals verplicht om openheid te verschaffen in hun jaarrekeningen over hun belastingafdrachten per land (country-by-country reporting) en over tax rulings die belastingdiensten aan hen afgeven.

BRUSSEL, 6 mei 2015 - De nieuwe plannen van de Europese Commissie voor een Europese interne markt voor digitale producten en diensten hangt aan elkaar van compromissen en oude ideeën en mist samenhang en visie. Daarmee dreigt het een gemiste kans te worden om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de digitale economie in Europa, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

BRUSSEL, 6 mei 2015 - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijke stap gezet in het beperken van de uitstoot van middelgrote stookinstallaties. Nu de eerste stemming is afgerond kunnen de onderhandelingen met de Raad van ministers beginnen. "Het voorstel had ambitieuzer gekund, maar het biedt wel kansen voor de Nederlandse groene economie" aldus Bas Eickhout.

BRUSSEL, 5 mei 2015 - Zojuist heeft eurocommissaris Cecilia Malmström voor Handel voorstellen gepresenteerd over hoe zij investeringsbescherming en arbitrage (ISDS) in het kader van de onderhandelingen over het handelsverdrag met tussen de EU en de VS (TTIP) verder wil aanpakken. GroenLinks is ontstemd dat Malmström ondanks overweldigende weerstand, toch ISDS wil opnemen in TTIP.