June 2015

BRUSSEL, 30 juni - Maandagnacht bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese telecomministers een akkoord over het afschaffen van roaming in de EU en nieuwe spelregels voor internetproviders. De afspraken schieten volgens Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks ernstig tekort en zijn een bedreiging voor de ontwikkeling van het open internet in Europa.

BRUSSEL/DEN HAAG, 25 juni - “Als dit waar is, dan heeft dit niks meer te maken met gericht afluisteren van verdachte personen, maar is dit het grootschalig binnenharken van privé- en bedrijfgeheimen, met mogelijk grote economische schade.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelt zich een hoop vragen door het vandaag gepubliceerde intern onderzoek van KPN naar aanleiding van eerdere onthullingen van Sargentini samen met de Oostenrijkse

BRUSSEL, 28 mei 2015 - Het Europees Parlement stemt vanavond in met het Europees investeringsplan EFSI, het zogenaamde Juncker-plan. Het Europees Parlement dwong een aantal verbeteringen af ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en het standpunt van de Raad van ministers van Financiën. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde mee over de deal die nu voorligt, hij kreeg voor elkaar dat de Europese Commissie een voorstel doet om projecten van het EFSI vooraf te beoordelen op duurzaamheids- en werkgelegenheidseffecten.

Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Om te zorgen dat heel Europa schone lucht ademt en je niet het slachtoffer wordt van een buurland dat het wat minder nauw neemt met luchtvervuiling maakt Europa afspraken over welke normen acceptabel zijn. Schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten door luchtvervuiling laten zien dat een serieuzere aanpak hoognodig is. Ook in het belang van Nederland, dat door haar ligging en hoge bevolkingsdichtheid zwaar getroffen wordt door luchtvervuiling.

BRUSSEL, 17 juni - Woensdag presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor Europese afstemming van de vennootschapsbelasting. “Er zitten een paar goede aanzetten in het plan, maar de meeste voorstellen zijn tegelijkertijd onrealistisch en ontoereikend”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Vandaag bleek dat het Amerikaanse Walmart via Nederland en Luxemburg op grote schaal belasting ontduikt. Deze voorstellen zullen dit soort praktijken niet voorkomen.”

BRUSSEL, 17 juni - De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdag een ambitieus rapport aan waarin ze haar visie op de circulaire economie uiteenzet. Het rapport biedt duidelijke richtlijnen voor de Europese Commissie die momenteel een nieuw voorstel voorbereidt omdat eurocommissaris Frans Timmermans een eerdere versie teruggetrokken heeft.

Europarlementariër Bas Eickhout is erg tevreden over de uitkomst: "Timmermans heeft aangegeven een ambitieuzer voorstel voor een circulaire economie te willen, dit rapport laat zien hoe ambitie eruitziet."

BRUSSEL/LUXEMBURG, 16 juni - Deze week sloot Frankrijk haar grenzen met Italië, lezen we over schrijnende situaties bij Calais, maakte Griekenland bekend dat dit jaar al 46.000 vluchtelingen zijn binnengekomen en kennen we dankzij een Noorse journalist het drama achter de verdronken Syriër die op Texel aanspoelde. Dat het vluchtelingenbeleid herzien moet worden is helder, maar tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft dat ook vandaag niet geleid tot zicht op verbetering.

STRAATSBURG, 9 juni - De langverwachte stemming over het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) is op het laatste moment door Parlementsvoorzitter Martin Schulz uitgesteld. In overleg met de voorzitter van de Handelscommissie Bernd Lange besloot hij dat 200 amendementen te veel van het goede was. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout denkt dat het de beide sociaaldemocraten iets te heet onder de voeten werd.

De Europese Commissie onderhandelt sinds de zomer van 2013 namens de Europese Unie over TTIP. De 28 lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Europese Commissie voor deze onderhandelingen. Als de Europese Commissie tot een akkoord komt met de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement akkoord gaan met het eindresultaat voordat het verdrag in werking kan treden. Cecilia Malmström, eurocommissaris voor Handel, moet zich dus verzekeren van voldoende steun van de lidstaten en het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen.

Vrijhandelsverdrag TTIP

Het Europees Parlement stemt over de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over handelsverdrag TTIP. GroenLinks is tegen TTIP omdat die de Europese democratie uitholt en het bedrijfsleven een nog grotere invloed geeft op wetten die mens en milieu beschermen. De afgelopen twee jaar is het verzet in Europa flink toegenomen tegen dit handelsverdrag. GroenLinks strijdt voor een zeer kritische resolutie van het Europees Parlement die een duidelijk signaal afgeeft aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars dat TTIP op een doodlopend spoor zit.

Wat is het en hoe werkt het?

Jaarverslagen van bedrijven bevatten allerlei financiële informatie. Grote bedrijven zijn vaak in meer dan één land actief. Maar de huidige regels voor jaarverslagen verplichten bedrijven niet om precies per land aan te geven wat hun activiteiten en financiële resultaten zijn. Dit staat beter bekend als country-by-country reporting.