July 2015

BRUSSEL, 16 juli - “Het Europees Parlement geeft het goede voorbeeld aan de ruziënde ministers: We moeten vluchtelingen eerlijk herverdelen over Europa.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is blij met de steun voor het plan van de Europese Commissie om 40.000 vluchtelingen uit overvolle kampen in Italië en Griekenland te verdelen over andere EU-landen. Sargentini wijst er wel op dat dit eenmalige voorstel slechts een beginnetje is. “We moeten werken aan een permanente verdeelsleutel van vluchtelingen over alle EU-landen.”

BRUSSEL, 15 juli - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt niet warm van het 'zomerpakket voor klimaat en energie' die de Europese Commissie woensdag presenteerde. “De Europese Commissie legt haar oren teveel te luister bij de gevestigde industriële orde en verliest daarbij de consumenten en de strijd tegen klimaatverandering uit het oog.” In het zomerpakket staan onder andere voorstellen voor het herzien van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), de wetgeving voor energielabels en de toekomstige vormgeving van de Europese energiemarkt.

BRUSSEL, 15 juli - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuzere aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Hij is dan ook tevreden dat de milieucommissie van het Europees Parlement de eisen aan nationale luchtkwaliteit wil uitbreiden en aanscherpen. Eickhout, onderhandelaar voor de Europese Groenen, pleitte voor ambitieuzere doelen in heel Europa omdat lucht zich nu eenmaal niks van grenzen aantrekt.

BRUSSEL, 14 juli - Het Europees Parlement wil dat de transportsector werk gaat maken van duurzaamheid in de sector: de vergroening van de transportsector is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en zijn CDA-collega Wim van de Camp, de schrijver van het rapport, slaagden erin om deze aanbevelingen op te nemen in de adviezen die de transportcommissie dinsdag aannam.

BRUSSEL/DEN HAAG, 13 juli - GroenLinks vindt het belangrijk dat dat een voorlopige Grexit is afgewend, maar is teleurgesteld in de uitkomst van de marathononderhandeling tussen de Europese leiders en Griekenland. Volgens GroenLinks is het afgesproken pakket meer gebaseerd op technocratische verbetenheid dan op het redden van Griekenland. Hiermee neemt het onnodige risico's met een stabiel en democratisch Europa.

STRAATSBURG, 8 juli - Het verzet tegen TTIP in Europa neemt toe, zo ook in het Europees Parlement. Maar nog niet genoeg om de onderhandelingen met de VS te kunnen stoppen. GroenLinks ziet in het huidige TTIP gevaren voor de Europese democratie en voor de bescherming van mens milieu en zal zich daarom blijven inspannen om het handelsakkoord tegen te houden.

STRAATSBURG, 8 juli - Als het aan het Europees Parlement ligt, worden bedrijven binnenkort verplicht om in hun jaarverslagen voor ieder land te rapporteren hoeveel belasting ze betalen en welke tax rulings ze hebben verkregen. Dit voorstel voor country-by-country reporting van de Groene fractie in het Europees Parlement haalde vandaag een meerderheid: een grote overwinning voor transparantie en een belangrijke stap in de aanpak van belastingontwijking in de EU.

Vorige maand besloot parlementsvoorzitter Martin Schulz op het laatste moment om een stemming over vrijhandelsverdrag TTIP uit te stellen. Voor woensdag staat het rapport over de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten opnieuw op de agenda, deze keer met twee compromisamendementen die de keuze voor of tegen investeringsbescherming ISDS op scherp zetten.