September 2015

BRUSSEL, 1 oktober - GroenLinks dient vandaag voorstellen in die pensioenfondsen in de EU verplicht zich te wapenen tegen de financiële gevolgen van klimaatverandering door uit hun investeringen in fossiele industrieën te stappen. Gisteren waarschuwde de president van de Bank of England dat de klimaatverandering een levensgroot financieel risico met zich meebrengt voor investeerders, waaronder pensioenfondsen. GroenLinks wil ook dat pensioenfondsen verplicht worden om milieu- en sociale overwegingen mee te nemen in hun beleggingsbeleid.

BRUSSEL, 23 september - De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdagochtend een ambitieus rapport aan waarin ze haar eisen uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. “De stemming laat zien dat er breed politiek draagvlak is om de EU ambitieuzer de klimaatonderhandelingen in te laten gaan dan dat het huidige onderhandelingsmandaat aangeeft”, reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

BRUSSEL, 23 september - Woensdag stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over een voorstel van de Groenen om een eind te maken aan pogingen van de auto-industrie om de nieuwe Europese emissietest af te zwakken. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: "Niet alleen in de VS rijden dieselauto's rond die normen bij lange na niet halen, in de EU gebeurt precies hetzelfde."

BRUSSEL, 18 september - Vandaag hebben de Europese milieuministers het onderhandelingsmandaat van de EU voor de mondiale klimaatonderhandelingen in Parijs vastgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout betreurt dat de kans niet gegrepen is om tot een ambitieuzere uitkomst te komen. Eind van dit jaar komen regeringsleiders bijeen in Parijs om tot een bindend klimaatakkoord te komen om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden.

BRUSSEL, 17 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini gaat vandaag en morgen met drie collega-parlementariërs op werkbezoek op en rond de Middellandse Zee om te zien hoe de balans tussen grensbewaking en mensen redden in de praktijk in elkaar steekt. Vanuit Lampedusa bezoekt zij de Triton-missie van Frontex om met eigen ogen op en boven de zee te zien hoe het bewaken van de Middellandse Zee in zijn werk gaat.

BRUSSEL, 17 september - In een extra vergadering van het Europees Parlement is donderdag breed ingestemd met het herverdelingsvoorstel voor 120.000 vluchtelingen van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Dit verdelingsmechanisme wil het Europees Parlement zo spoedig mogelijk in werking laten treden. Aangezien volgende week de Europese ministers weer bijeen komen, was het van belang om in een spoedzitting dit standpunt van het Europarlement te onderstrepen.

BRUSSEL, 16 september - De 'agenda voor betere regelgeving' van Timmermans mag niet leiden tot het schrappen in EU-wetgeving voor de bescherming van het milieu en van sociale standaarden. Dat is wat het Europees Parlement vandaag duidelijk maakt aan de Europese Commissie in haar stemming over het Werkprogramma. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelt bovendien het Europarlement dat de Europese Commissie duurzaamheid centraal moet stellen in haar plannen voor 2016.

BRUSSEL, 16 september - Eurocommissaris Cecilia Malmström presenteerde woensdag haar ideeën over hoe geschillenbeslechting er uit moet komen te zien in TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Ze stelt voor om de traditionele vorm van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS), waar veel kritiek op is, te vervangen door een investeringshof dat een einde zou moeten maken aan misbruik van de regeling door bedrijven.

BRUSSEL, 15 september - De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de Europese samenwerking op energiegebied niet alleen focust op energiezekerheid, maar ook steviger inzet op duurzame energie en energiebesparing. De milieucommissie spreekt zich uit tegen het gebruik van schaliegas en pleit voor een CO2-norm die een eind moet maken aan het gebruik van kolencentrales.

STRAATSBURG, 8 september -Bijna twee miljoen Europeanen hebben de Europese Commissie via het Right2Water burgerinitiatief opgeroepen om water als een publiek in plaats van een privaat goed te behandelen. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen dat het burgerinitiatief omarmt en de Europese Commissie oproept om de privatisering van drinkwatervoorziening tegen te gaan.

DEN HAAG, 1 september - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hield vandaag in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de Duurzame Troonrede. In die troonrede hield Eickhout een pleidooi om te stoppen om duurzaamheid weg te zetten als linkse hobby en om niet door te gaan met business as usual. Hij riep de Nederlandse politiek op om te komen tot een echte duurzame industriepolitiek, waarmee we de opwarming van de aarde onder de twee graden kunnen houden.