October 2015

STRAATSBURG, 28 oktober - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuze aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Helaas bleek vandaag een meerderheid van de Europarlementariërs daar anders over te denken. Gelukkig hebben we nog wel bindende doelstellingen voor 2025, waaronder voor ammoniak, in het voorstel weten te krijgen. Dat maakt het onmogelijk voor regeringen om beleidsmaatregelen eindeloos voor zich uit te schuiven."

STRAATSBURG, 28 oktober - Op initiatief van Europarlementariër Bas Eickhout en zijn Groene fractiegenoten sprak het Europees Parlement zich woensdag uit om EU-subsidies voor stierenvechten te schrappen. Nadat er vorig jaar net geen absolute meerderheid was om de EU-begroting op dit punt aan te passen, slaagden de Europese Groenen er dit jaar wel in. “Een mooie dag voor alle Europeanen die om een betere behandeling van dieren vragen”, reageert Eickhout.

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement heeft vandaag een gezamenlijk standpunt ingenomen over fraude en testprocedures in de autosector naar aanleiding van dieselgate. Bas Eickhout, die de onderhandelingen leidde, is tevreden over de duidelijke boodschap: "Geen ondermijning van de nieuwe testprocedure, meer Europese toezicht, en onderzoek naar het handelen van de lidstaten en de Europese Commissie zijn enkele elementen waar het Europarlement zich hard voor maakt."

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement stemde dinsdag in met veel te zwakke spelregels voor telecomaanbieders. Deze nieuwe regels zullen de veel sterkere bescherming zoals die nu onder andere voor netneutraliteit in Nederland geldt definitief vervangen. Volgens GroenLinks is dat een belangrijk verlies voor de Europese burger en voor de Europese economie.

STRAATSBURG, 26 oktober - De speciale commissie die het Europees Parlement op initiatief van de Groenen instelde naar aanleiding van Luxleaks presenteerde afgelopen avond haar eerste bevindingen. Philippe Lamberts, fractievoorzitter van de Europese Groenen en initiatiefnemer van dit onderzoek stelt vast dat er al veel op tafel is gekomen. Tegelijk smaken de bevindingen naar meer. Hij wil daarom dat de commissie meer tijd krijgt om dieper op de zaak in te gaan.

Een belangrijke dag voor schonere longen

Woensdag 28 oktober is een doorslaggevende dag voor de luchtkwaliteit in Europa. Om twee redenen: lidstaten nemen een besluit over de foutmarges in de nieuwe testprocedure voor dieselauto's en het Europees Parlement neemt haar positie in omtrent nieuwe landelijk emissieplafonds voor vervuilende stoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is namens de Europese Groenen de onderhandelaar op beide dossiers en stelt vast dat stevige lobby in beide dossiers de ambitie dreigt te verwateren.

Luchtkwaliteit staat op dit moment hoog op de Europese agenda. Niet alleen vanwege het Volkswagenschandaal, maar ook omdat de nieuwe nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen worden herzien. De voorgestelde plafonds staan onder grote druk van lidstaten en de landbouwlobby. Aan de andere kant staan steden en gezondheids- en milieuorganisaties die juist hogere normen eisen.

BRUSSEL/DAR EL SALAAM, 22 oktober - Op zondag 25 oktober vinden in Tanzania en op Zanzibar presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Europarlementariër Judith Sargentini leidt de waarnemingsmissie van de Europese Unie, die in totaal uit 140 leden bestaat. De waarnemingsmissie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen.

Sargentini arriveerde dinsdag in Tanzania en kijkt uit naar de verkiezingsdag: “Alle 22 miljoen stemgerechtigden kregen afgelopen jaar een stempas. Er zijn zo'n 65.000 stembureaus. Verkiezingen in Tanzania zijn een flinke klus.”

Het Europees Parlement stemt vanavond over een ambitieus rapport waarin het zijn visie uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. GroenLinks verwacht een ruime meerderheid voor dit rapport. "Dit rapport toont duidelijk meer ambitie dan hetgeen de Europese milieuministers vorige maand hebben afgesproken", aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

BRUSSEL, 14 oktober - "EU-landen komen hun beloftes om het nijpende vluchtelingenprobleem aan te pakken niet na." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini uit het rapport van de Europese Commissie over de voortgang rond de opvang van vluchtelingen. Sargentini is te spreken over de inzet van de Europese Commissie om de EU-lidstaten bij de les te houden. In het Europees Parlement hekelt zij al langer het getreuzel van lidstaten. Morgen komen de regeringsleiders bijeen om verder te spreken over de aanpak van asiel- en migratie.