February 2016

De noodzaak van Safe Harbor / Privacy Shield

In de digitale economie worden persoonsgegevens voortdurend over de wereld heen en weer gestuurd. Europa kent een veel strengere wetgeving op het gebied van privacy dan andere landen. De export van persoonsgegevens uit de EU is dan ook lastig, want de bescherming van de Europese wet zou kunnen vervallen. Ieders persoonsgegevens, van adressen tot internetgebruik en van personeelsdossier tot medische gegevens, zouden dan vogelvrij zijn.

Beste correspondent,

Woensdag 2 maart om 8.30u komt de enquêtecommissie Emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) voor het eerst bijeen om haar voorzitter en rapporteur te kiezen. In aansluiting op die bijeenkomst nodigen de Europarlementariërs Bas Eickhout (woordvoerder Dieselgate) en Rebecca Harms (fractievoorzitter Groenen) je uit voor een persontbijt.

Persontbijt
woensdag 2 maart 2016, 10 uur
Ledenrestaurant van het Europees Parlement
(begane grond ASP-gebouw)

BRUSSEL, 25 februari - Donderdag begonnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over de aanscherping van nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. "De Nederlandse regering heeft als tijdelijk voorzitter een unieke kans om de schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten ten gevolge van luchtvervuiling terug te dringen," aldus Europarlementariër Bas Eickhout die namens de Europese Groenen onderhandelt.

BRUSSEL, 25 februari 2016 - Voorafgaand aan de voorstellen van de Europese Commissie presenteren de Europese Groenen vandaag hoe asielzoekers in de Europese Unie effectiever en eerlijker verdeeld kunnen worden. Een systeem dat niet alleen voor de asielzoeker eerlijker is maar ook de lasten voor EU-landen beter verdeelt. “De huidige aanpak van de vluchtelingensituatie in de EU faalt”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vast. “We zien een domino-effect ontstaan in Oost-Europa wanneer een lidstaat als Oostenrijk een asielzoekersquotum instelt.

Verschillende EU-landen zijn naar schatting één miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen als gevolg van belastingontwijking door IKEA via Nederland, België, Luxemburg en Liechtenstein. Daarop wijst onderzoek in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement. GroenLinks wil opheldering van staatssecretaris Wiebes over de schadelijke rol van Nederland hierin.

MONTREAL, 9 februari – De VN-luchtvaartorganisatie ICAO bereikte maandag in Montreal overeenstemming over de invoering van CO2-standaarden voor vliegtuigen. Deze standaarden moeten gaan gelden voor nieuwe vliegtuigen die vanaf 2020 gaan vliegen. GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout is aanwezig bij de onderhandelingen en noemt het een akkoord een ministapje: “De nieuwe standaarden voorkomen dat de uitstoot niet teveel stijgt, terwijl we die juist hard moeten terugdringen. Het is dan ook veel te vroeg om de vlag uit te hangen; het echte werk gaat nu pas beginnen.”

MONTREAL, 8 februari - Hoe maak je afspraken over de CO2-uitstoot van een internationale sector zoals de luchtvaart? De Verenigde Naties doen een poging in hun dochterorganisatie ICAO, maar daar heeft de luchtvaartindustrie een stevige vinger in de pap. Toch moet er aan het eind van 2016 een mechanisme op tafel liggen waardoor luchtvaartmaatschappijen gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit doen zij momenteel in Montreal.

BRUSSEL, 8 februari - Vandaag is GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini naar Macedonië gereisd om de vluchtelingensituatie daar te zien. Vluchtelingen op zoek naar bescherming in Europa reizen vaak via Griekenland, Macedonië en Servië door naar de EU. "Meer en meer zien we dat Europese lidstaten de Schengengrenscontrole bij de Macedonische grens leggen daar Griekenland er niet in lijkt te slagen om dit naar behoren te doen," aldus Sargentini.

STRAATSBURG, 3 februari - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert teleurgesteld op het afwijzen van zijn bezwaar tegen soepelere uitstootnormen bij autotests.

“Een trieste dag voor het Europees Parlement”, vindt Eickhout. “Met dit resultaat geeft het Europees Parlement aan dat milieuwetgeving gewoon aangepast kan worden aan de wensen van de autolobby. Dit is niet alleen problematisch voor de gezondheid van Europese burgers maar ook problematisch voor het democratische gehalte van de EU.”

STRAATSBURG, 3 februari - Vandaag stemt het Europees Parlement over het bezwaar tegen foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg. De EU-lidstaten kwamen eind vorig jaar tot een compromis dat volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de facto sjoemelsoftware overbodig zou maken. "Met zulke foutmarges hoef je niet meer te frauderen: het zou een gelegaliseerde verdubbeling van de nu geldende NOx-uitstoot betekenen tot 2021." Eickhout tekende samen met andere collega's verzet aan tegen dit compromis en kreeg de steun van de milieucommissie.

"Grijp deze kans om de financiering van bloederige conflicten aan te pakken." Die oproep doet GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini aan minister Ploumen die de komende maanden de EU-Raad van handelsministers voorzit. Vandaag starten de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-raad over het wetsvoorstel om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. De Europese Commissie is voorafgaand aan de onderhandelingen van positie veranderd.