April 2016

Een belangrijke week voor het klimaat: IMO, ondertekening klimaatverdrag, en.... Klimaatmores.
Van maandag tot en met vrijdag komt de VN-organisatie voor internationale scheepvaart (IMO) bijeen om de bijdrage van deze sector in de aanpak van klimaatverandering verder uit te werken, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is aanwezig om druk op de ketel te houden. Op donderdag presenteert Eickhout tevens zijn nieuwe boek Klimaatmores, radicaal naar een andere norm. De dag erna komen regeringsleiders bijeen in New York om het klimaatverdrag te ondertekenen.

STRAATSBURG, 14 april - “Na de aanslagen in Brussel bleek dat de inlichtingendiensten faalden omdat ze informatie niet uitwisselden. Om nu in reactie daarop voor ieder land een aparte database met vluchtgegevens op te zetten, is volstrekt absurd.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is niet te spreken over de voorstellen voor het EU-PNR-systeem waarover het Europarlement donderdagmiddag stemt.

STRAATSBURG, 13 april - "Het is onvoorstelbaar dat Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat voor een extra vijftien jaar op de Europese markt toe wil staan. Gelukkig heeft het Europees Parlement in een resolutie aangegeven het daar niet mee eens te zijn." GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef namens de Europese Groenen mee aan de resolutie en slaagde erin een meerderheid te krijgen voor verdere aanscherping van de regels.

Donderdag 21 april, 16.30 uur
Boekhandel Paagman, Lange Poten 41, Den Haag
Aanmelden via paagman.nl/baseickhout

Graag nodigen we u uit voor de presentatie van het boek Klimaatmores, radicaal naar een andere norm van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickout.  Aan de vooravond van de ondertekening van het klimaatakkoord in New York neemt Marjan Minnesma het eerste exemplaar van Klimaatmores in ontvangst. Ook zal GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver een toespraak houden.

Glyfosaat

Woensdag stemt het Europees Parlement over een resolutie die oproept om het landbouwgif glyfosaat niet opnieuw goed te keuren voor verkoop op de Europese markt tot er duidelijkheid is over het effect op de gezondheid. Onderzoek van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC) toont aan dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben. Desalniettemin willen de Europese Commissie en een groot aantal lidstaten verkoop van het gif opnieuw toestaan voor de maximale termijn van 15 jaar.