July 2016

BRUSSEL, 14 juli - “Het begint erop te lijken dat het instellen van de Europese parlementaire enquête ervoor zorgt dat er minder informatie beschikbaar is in plaats van meer.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout dient daarom als privé-persoon een WOB-verzoek in om documenten die essentieel zijn voor de commissie die onderzoek doet naar dieselgate. boven tafel te krijgen.

BRUSSEL, 12 juli - Zijn er zinvolle privacyafspraken te maken met een land als de VS dat zich op grote schaal toegang kan verschaffen tot de persoonlijkste gegevens van burgers en waarvan de wettelijke bescherming vaak veel minder effectief is georganiseerd? De Europese Commissie neemt dinsdag een besluit over het nieuwe 'Privacy Shield', dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de EU en de VS ook in de toekomst veilig zou moeten stellen.

BRUSSEL, 11 juli - Deze week schuiven interessante genodigden aan bij de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie dieselgate. Zo worden verschillende vertegenwoordigers uit de auto-industrie gehoord, waaronder het hoofd technologie van Volkswagen. Daarnaast zal voormalig eurocommissaris Dimas gehoord worden over zijn periode als eurocommissaris milieu in de periode 2006 tot 2010. Oud-eurocommissaris Verheugen weigerde aanvankelijk te komen, maar bevestigde afgelopen vrijdag dat hij toch de enquêtecommissie te woord zal staan.

STRAATSBURG, 6 juli - Vandaag stelde het Europarlement een lijst met wensen op voor het werkprogramma van de Europese Commissie in 2017. Namens de Groenen onderhandelde Bas Eickhout over de resolutie. Eickhout kon de aangenomen resolutie weliswaar verbeteren, maar uiteindelijk is de koerswijziging die het Europees Parlement vraagt te mager voor GroenLinks om te ondersteunen.

Bas Eickhout: “De Brexit wordt door iedereen getypeerd als een wake up call, maar echt wakker wil de meerderheid van dit Parlement niet worden. Wakker worden om de koers te verleggen.”

STRAATSBURG, 6 juli - Wie een koelkast of een wasmachine koopt kan tegenwoordig kiezen uit een bonte variatie van AAA, A+ en anderszins. Het toont het succes aan van de energielabels: producenten van elektrische apparaten zijn massaal in razend tempo energiezuinige apparaten gaan produceren waardoor de labeling van A tot en met G achterhaald is. Het is dus hoog tijd dat er een nieuwe schaal wordt ontwikkeld zodat duidelijk te onderscheiden is welke apparaten het zuinigst zijn.

STRAATSBURG, 5 juli - Vandaag presenteerde de Europese Commissie nieuwe voorstellen om belastingontduiking en financiering van terrorisme harder aan te pakken. De versnelde herziening van de vierde anti-witwasrichtlijn volgt na de onthullingen van de Panama Papers en de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs van vorig jaar. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelde namens het Europees Parlement de vierde anti-witwasrichtlijn: “Er gaan miljarden om aan belastinggeld in criminele activiteiten en dat moeten we steviger aanpakken.”

STRAATSBURG, 5 juni - De Europese Commissie stelde vanmiddag de procedure voor voor de ondertekening van het ingrijpende handelsakkoord van de EU met Canada (CETA). In tegenstelling tot eerdere uitingen van Commissie-voorzitter Juncker besloot de Commissie op het laatste moment om het akkoord door nationale parlementen te laten ratificeren. GroenLinks is echter bezorgd over het voorstel om CETA voorlopig toe te passen in afwachting van die nationale ratificatie.