October 2016

BRUSSEL, 31 oktober - Sargentini is deze week met de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europarlement op bezoek in Libanon waar de delegatie een indruk wil krijgen van de situatie van Syrische vluchtelingen in het land. Libanon vangt meer dan 1,1 miljoen Syrische vluchtelingen op. Dat leidt tot een enorme druk op de samenleving, waar nu een op de vier mensen een vluchteling is.

BRUSSEL/LONDEN, 28 oktober - “Uitstel op uitstel. We zullen de internationale scheepvaart moeten dwingen vanaf 2021 emissierechten te laten kopen als ze van en naar EU-landen varen. De wetsvoorstellen om dit te doen liggen al op tafel. De druk moet worden opgevoerd,” reageert GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout op de stroeve onderhandelingen die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties deze week in London voert en die vandaag tot een einde komen.

BRUSSEL, 27 oktober - België tekent toch het CETA-akkoord maar vraagt bij het Europees Hof van Justitie een advies over ICS, het mechanisme waardoor buitenlandse investeerders staten kunnen aanklagen buiten het rechtssysteem om. “Als dit klopt, dan is het een belangrijke toezegging aan het Waalse parlement”, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Verschillende juristen wijzen erop dat deze vorm van investeringsbescherming strijdig is met de EU-verdragen.”

STRAATSBURG, 26 oktober - Het Europees Parlement stemde woensdag in met het voorstel om meer personeel in dienst te nemen, waaronder 35 gewapende beveiligers voor onder meer Europese scholen en VIP's in het Europarlement. Ook krijgen Europese politieke fracties 76 extra medewerkers. GroenLinks vindt dit onzinnige en verspillende voorstellen en stemde daarom tegen.

STRAATSBURG, 25 oktober - GroenLinks steunt het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor een Europese aanpak van de berekening van vennootschapsbelasting waarmee belastingontwijking wordt tegengegaan. Eerdere pogingen voor deze zogenaamde geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (ook bekend als CCCTB) strandde in de Raad van Ministers onder andere door blokkade van de Nederlandse regering. GroenLinks wil dat de nationale regeringen dit keer haast maken.

BRUSSEL, 20 oktober – Nu de Britten voornemens zijn om de Europese Unie te verlaten, zullen de Europese regeringsleiders zich de komende maanden buigen over de toekomst van Europa. Ook in Nederland lijkt de kritiek op Europa toe te nemen. Toch blijkt dat de steun voor Europa onverminderd groot is. GroenLinks onderzocht met TNS Nipo waarom de Nederlandse kiezer Europa wel of niet steunt en wat zij positief en negatief vindt aan de Europese Unie.

BRUSSEL/LUXEMBURG, 18 oktober - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zullen CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada niet ondertekenen zolang er geen overeenstemming is met het Waalse parlement. Dat gaf de Belgische regering geen mandaat om het verdrag te tekenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoopt dat uitstel afstel wordt: “CETA is veel meer dan alleen een handelsverdag, het heeft grote nadelen voor onze democratie en rechtstaat. De sociaaldemocratische Waalse premier ziet dat in en is dapper genoeg om ondertekening voorlopig te blokkeren.”

KIGALI/BRUSSEL, 15 oktober - Eerst ratificatie van het Parijsakkoord. Toen een overeenkomst over het compenseren van vliegtuigemissies. En nu ook een internationaal verdrag voor het uitfaseren van superbroeikasgassen. Bas Eickhout, GroenLinks Europarlementariër en oud-hoofdonderhandelaar van de Europese wetgeving op F-gassen, is tevreden met de vrijdagnacht afgesloten F-gas deal waardoor nu binnen een maand het derde akkoord tegen klimaatverandering gesloten is. De deal volgt op de wetgeving die Europa als eerste invoerde.

BRUSSEL, 13 oktober - Het Europees Parlement heeft haar positie ingenomen op een voorstel van de Europese Commissie om EU wetgeving in lijn te brengen met een internationaal kwik-akkoord uit 2013: het Minamata Verdrag. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden over de uitkomst: “Gelukkig wil het Europees Parlement een stuk verder gaan dan het internationale verdrag. Kwik is zeer giftig en hoort niet thuis in een groene economie.”

BRUSSEL, 12 oktober - Europarlementariër Bas Eickhout schreef in 2013 mee aan Europese wetgeving om het gebruik van superbroeikasgassen, de zogenaamde F-gassen, aan banden te leggen. De wet is wellicht de meest ambitieuze klimaatwetgeving die de EU de laatste jaren heeft opgesteld. Recent onderzoek toont aan dat – in tegenstelling tot waar lobbyisten voor waarschuwden – de wetgeving een positief effect heeft op de Europese groene economie. De wetgeving krijgt nu internationaal navolging als F-gassen deze week worden ondergebracht in het Montreal Protocol.

MONTREAL, 6 oktober 2016 - Zojuist is de VN-organisatie voor internationale luchtvaart (ICAO) tot overeenstemming gekomen over de invoering van een wereldwijd mechanisme om luchtvaartmaatschappijen hun groei in CO2-uitstoot vanaf 2020 te laten compenseren. Het vooraf gestelde doel van CO2-neutrale groei is verre van gehaald, onder andere doordat India en Rusland niet meedoen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was bij de onderhandelingen aanwezig namens het Europees Parlement: "Dit is een magere deal, maar het is een begin.