November 2016

BRUSSEL, 30 november - De Europese Commissie presenteerde woensdag zo’n duizend pagina aan nieuwe wetgeving rond energiebeleid verdeeld over acht wetsvoorstellen. Ze vormen de ruggengraat van de Energieunie die moet zorgen voor minder afhankelijkheid van olie en gas uit foute regimes en om in lijn te komen met de afspraken in Parijs om onder de twee graden temperatuurstijging te blijven. GroenLinks-Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout is teleurgesteld dat de Europese Commissie al voorsorteert op de weigerachtige lidstaten.

BRUSSEL, 29 november - De milieucommissie van het Europarlement wil op aandringen van Europarlementariër Bas Eickhout dat een onafhankelijke Europees agentschap voortaan de goedkeuring van nieuwe automodellen voor de Europese markt in het oog houdt. Tijdens de hoorzittingen van de enquêtecommissie Dieselgate bleek dat de goedkeuring door EU-landen zelf grote vraagtekens opwerpt.

BRUSSEL, 28 november - Europese Ministers bereikten vandaag een akkoord over het afschaffen van ‘geo-blocking’. Onder de nieuwe regels, die het Europees Parlement nog moet goedgekeuren, is discriminatie op basis van land van herkomst niet meer mogelijk. GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini: “Het is goed dat klanten van webwinkels nu gelijk behandeld worden in heel Europa, maar cruciale sectoren blijven in dit voorstel uitgesloten. Financiële en audiovisuele diensten mogen klanten weigeren of beperkt aanbod leveren terwijl daar geen fysieke barrières voor zijn.

Meerdere aanslagen in Europa vorig jaar en dit jaar en de onthullingen van de Panama Papers brachten de Europese Commissie in juli er toe nieuwe regels voor te stellen die het witwassen van crimineel geld, belastingontwijking en terrorismefinanciering moeilijker maken. Het wetsvoorstel wil de vierde anti-witwasrichtlijn (die door lidstaten tot de zomer van 2017 moet worden omgezet in nationale wetgeving) en de vennootschapsrechtrichtlijn deels aanpassen.

STRAATSBURG, 24 november - "De nieuwe spelregels voor het gebruik van gegevens van EU-burgers door politiediensten in de Verenigde Staten zijn een grote stap vooruit. Onze privacy is nu beter beschermd." Dat zegt Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks nadat het Europees Parlement vandaag instemde met de 'paraplu-overeenkomst' met de Verenigde Staten die nieuwe regels vastgelegt waaraan Amerikaanse diensten zich moeten houden bij het gebruiken van gegevens over EU-burgers.

STRAATSBURG, 23 november - Een van de heikele punten binnen het handelsverdrag dat de EU met de Canadezen (CETA) wil sluiten is het arbitragemechanisme waardoor bedrijven nationale staten kunnen aanklagen wanneer deze bedrijven zich benadeeld worden door beleidskeuzes. Er zijn grote juridische twijfels of dit omstreden arbitragemechanisme tussen investeerders en staten wel in overeenstemming is met Europese wetgeving. Toch durft een meerderheid van het Europees Parlement het niet aan om het Europees Hof van Justitie te laten toetsen of ICS in strijd is met het EU-verdrag.

STRAATSBURG, 23 november - Vuile lucht leidt tot hoge sterftecijfers en grote economische schade en het trekt zich niets aan van landsgrenzen. GroenLinks pleit al jaren voor een daadkrachtige aanpak van luchtvervuiling. “Helaas is de wet waarover het Europees Parlement stemt een lege huls geworden”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het is geen verbetering van de huidige situatie, sterker nog: eisen voor de uitstoot van landbouw zijn fors uitgehold.”

STRAATSBURG, 22 november - Zojuist bereikten de Europese Commissie, het Slowaaks voorzitterschap van de Raad van Ministers en het Europees Parlement een definitief akkoord over een EU-wet die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini zat aan de onderhandelingstafel en kreeg steun voor bindende in plaats van vrijwillige maatregelen. Een belangrijke stap richting een meer verantwoorde winning van grondstoffen.

STRAATSBURG, 22 november - Het Europees Parlement wil dat belastingdiensten van EU-landen betere toegang krijgen tot informatie over witwas-praktijken in andere EU-landen om zo belastingfraude beter te kunnen aanpakken. “Een flinke stap in de goede richting voor het vergroten van onze belastingtransparantie”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europarlement schrijft aan een update van de Europese anti-witwasrichtlijn.

Dinsdag komen de onderhandelaars van het Europees Parlement, het Slowaaks voorzitterschap van de Raad van Minister en de Europese Commissie bijeen om zich te buigen over een wet die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini zit daarbij aan tafel als onderhandelaar namens de Groene fractie van het Europees Parlement.

BRUSSEL, 21 november - De twee grootste fracties in het Europees Parlement blokkeren een zorgvuldige behandeling van het CETA, het handelsvedrag tussen de EU en Canada. In sneltreinvaart en zonder input van de commissies Sociale Zaken en Milieu willen zij het Europees Parlement CETA laten goedkeuren. GroenLinks is bezorgd over deze gang van zaken en roept op tot een fatsoenlijke parlementaire procedure.

MARRAKESH, 18 november - "Klimaatactie staat definitief op de mondiale agenda, maar de uitvoering van de deal in Parijs moet versnellen." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout voorafgaand aan de afsluiting van de klimaattop vanavond in Marrakesh. Eickhout woonde namens het Europees Parlement de top bij en stelt vast dat de steun voor het ingezette beleid weliswaar onveranderd positief is, maar dat concrete actie steeds urgenter wordt.

BRUSSEL, 7 november - “Nederland speelt opnieuw een hoofdrol in het faciliteren van belastingontwijking door multinationals, ditmaal door BASF een effectief belastingtarief van 0,035 procent te geven.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert op een nieuw onderzoek naar belastingontwijking en winstverschuiving door het Duitse chemiebedrijf in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement.