August 2018

Europarlementariërs moeten kleur bekennen in Hongarije-dossier

BRUSSEL, 30 augustus - Op woensdag 12 september stemt het Europees Parlement over het Hongarije-rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Als een tweederde meerderheid de bevindingen van Sargentini steunt, dan is het voor het eerst in de geschiedenis dat het Europarlement concludeert dat er in een EU-land sprake is van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de democratie, fundamentele rechten en rechtsstaat.