October 2018

55% broeikasgasreductie: Europa zet in op klimaatbescherming

Straatsburg, 25 oktober - In de aanloop naar de VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice in december laat het Europees Parlement zien dat het de daad bij het woord wil voegen om het klimaat te beschermen. “De eis van een daling van broeikasgassen van ten minste 55 procent in 2030 is een aanscherping van wat de Europese Commissie wil. Het is ook in lijn met wat we in Nederland willen. Als we beloven om Parijs te halen, dan moeten we natuurlijk ook het beleid daarop aanpassen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

EU-strijd tegen wegwerpplastic toont groeiende invloed groene politiek

Straatsburg, 24 oktober De aanpak van wegwerpplastic toont aan dat de groene beweging ook op Europees niveau steeds meer haar stempel drukt op het verloop van politieke discussies en de uiteindelijke beleidskeuzes. Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met verdergaande maatregelen omtrent het tegengaan van wegwerpplastic.

Steun van Europarlementariërs voor Nederlands -55% EU-broeikasgassendoel

Brussel, 10 oktober - Woensdag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement haar eisen voor de aankomende internationale klimaattop (COP24) in Polen op tafel gelegd. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is te spreken over de uitslag van de stemming: “De aangenomen resolutie legt de vinger precies op de zere plek. De EU is nog lang niet in lijn met het Parijsakkoord. De milieucommissie wil dat de Europese uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55 procent gedaald is in 2030, en dat dit ook in de wet wordt vastgelegd.

Duitse regering gijzelt uitvoering klimaatakkoord

Brussel, 10 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt dat de EU-ministers van Milieu een grote kans laten liggen om de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens zodanig te verminderen dat Europa op  termijn zou kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. “Duitsland laat het al afweten één dag nadat het de klimaatwetenschappers van  het IPCC op indrukwekkende wijze opgeriepen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius.”

Om onze klimaatdoelen te halen, moeten we nu in actie komen

BRUSSEL, 5 oktober - Het is haalbaar om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden, zoals afgesproken in het Parijsakkoord, maar dan moeten de regeringen wel in actie komen. Dat staat in het laatste rapport van de VN-organisatie voor klimaatwetenschap, IPCC. Dat rapport wordt aanstaande maandag (om 15u Nederlandse tijd) in Zuid-Korea gepresenteerd. Op dinsdag bespreken de Europese milieuministers de aanbevelingen.

Europarlement: Multinationals moeten verplicht mensenrechten respecteren

BRUSSEL, 5 oktober – Nog te vaak komen bedrijven weg met misstanden die ze elders in de wereld hebben veroorzaakt, dikwijls omdat het buiten de jurisdictie valt, bij een dochteronderneming gebeurde of ergens in de toeleveringsketen. Met name kwetsbare groepen zoals minderheden, vrouwen en kinderen zijn hiervan de dupe. Vanwege dit zogenaamde extraterritoriale karakter van de misstanden is het vaak onmogelijk om bedrijven ter verantwoording te roepen.

Spannende stemming voor CO2-standaarden auto’s

STRAATSBURG, 1 oktober - Het Europees Parlement stemt woensdag over CO2-standaarden in personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De stemming belooft spannend te worden. De milieucommissie besloot twee weken geleden het teleurstellende voorstel van de Europese Commissie stevig aan te scherpen. Woensdag zal blijken of het Europarlement de strengere CO2-normen van de milieucommissie ondersteunt.