March 2019

Straatsburg, 28 maart - Op voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft een meerderheid van het Europees Parlement vandaag in met maatregelen om de financiële sector te vergroenen. Eickhout is rapporteur voor het wetsvoorstel voor een classificatie van duurzame investeringen. Deze classificatie helpt voor meer duidelijkheid voor investeerders en gaat greenwashing tegen. “De investeringen van nu bepalen hoe onze economie er over twintig jaar uitziet.

Straatsburg, 28 maart - “Bijna vier jaar nadat het dieselgate-schandaal losbarstte, rijden naar schattingen nog steeds ruim 40 miljoen dieselauto’s rond die niet aan de normen voldoen”, concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Het Europees Parlement nam vandaag daarom een resolutie aan waarin het flinke kritiek uit op de te soepele opstelling van de Europese Commissie in het dieselgate-schandaal.

Straatsburg, 27 maart - Fabrikanten moeten de CO2-uitstoot van hun auto´s in 2025 terugdringen met 15 procent en in 2030 met 37,5 procent. Voor lichte bedrijfswagens geldt in 2030 de norm van 31 procent. Het Europees Parlement heeft daar vandaag mee ingestemd. Daarmee is de Europese ambitie groter geworden dan de Europese Commissie aanvankelijk voor ogen had.

Straatsburg, 27 maart - Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd voor verplichte transparantie over de belastingafdrachten van multinationals. Al in 2016 deed de Europese Commissie op aandringen van GroenLinks een voorstel, maar de lidstaten hebben tot nu toe geen overeenstemming kunnen bereiken. GroenLinks wil dat de EU daadkracht laat zien in de strijd tegen belastingontwijking.

Straatsburg, 26 maart - Vandaag debatteert en stemt het Europees Parlement over een controversiële update van het digitaal auteursrecht. "Regels moeten met de tijd mee, maar wat op tafel ligt ondergraaft de digitale stappen die we tot nu toe hebben ondernomen. Een dergelijke ´innovatie´ maakt het internet kapot", vindt GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini.

Brussel, 19 maart - GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini maakt deel uit van een driekoppige delegatie van het Europees Parlement die morgen met de Europese ministers gaat onderhandelen over wie aan het hoofd komt van het nieuwe Openbaar Ministerie van de Europese Unie. Dit Europees Openbaar Ministerie (EOM) wordt op zijn vroegst eind 2020 operationeel en heeft als taak grootschalig en grensoverschrijdend misbruik van EU-geld aan te pakken.

STRAATSBURG, 14 maart - "Europese ministers hebben hun mond vol over het aanpakken van witwassen en terrorismefinanciering. Maar wanneer er een concrete maatregel op tafel ligt serveren ze die af", aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. "Wij hebben het hier over het beschermen van onze Europese samenleving tegen criminelen en terroristen."

STRAATSBURG, 14 maart - “Trump stapte uit het klimaatakkoord van Parijs en dreigt Europa met hoge importtarieven. Het is onwenselijk dat de Europese Unie onder deze omstandigheden onderhandelingen begint met de Verenigde Staten over een nieuw handelsakkoord.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stemt vanmiddag tegen het voorgestelde onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie.

STRAATSBURG, 13 maart - Woensdagochtend nemen de Europarlementariërs van alle fracties, waaronder GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout namens de Europese Groenen, het woord tijdens een groot klimaatdebat in het Europarlement. Dankzij de inzet van de Europese Groenen zitten scholieren die verspreid over Europa actief zijn in klimaatstakingen, op de tribune. Er staat wat op het spel. Donderdag stemt het Europarlement over het voorstel van de Groenen om de Europese CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 op te hogen van min 40% naar minstens min 55%.

STRAATSBURG, 12 maart - “De EU faalt in het eerlijk belasten van multinationals”. Dat constateert Europarlementariër Bas Eickhout nadat de Raad van Ministers van Financiën vandaag opnieuw geen overeenstemming bereikte over het voorstel van de Europese Commissie om techgiganten zoals Google, Facebook en Apple effectief te belasten. Zelfs over compromisvoorstellen voor een afgezwakte variant konden EU-landen het niet eens worden nadat in december ook al geen akkoord bereikt werd.

STRAATSBURG, 11 maart - Op voorstel van rapporteur Bas Eickhout hebben Europarlementariërs vandaag voor een wet gestemd voor maatregelen om de financiële sector te vergroenen. De ambitieuze voorstellen van GroenLinks om groene investeringen te stimuleren, haalden een meerderheid. Een krappe rechtse meerderheid verzwakte echter de voorstellen om ook vervuilende investeringen te ontmoedigen. Naar verwachting komt er in april een nieuwe kans voor het hele parlement om de wet verder aan te scherpen.

BRUSSEL, 7 maart - Het Europees voedselagentschap EFSA moet de studies naar de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddel glyfosaat openbaar maken, dat bepaalde de Europese rechter donderdag. “De rechter stelt terecht dat het publiek belang belangrijker is dan de commerciële belangen van chemiereuzen als Monsanto. De uitspraak van vandaag is een overwinning in onze strijd voor meer openheid in het toelatingsproces van producten met mogelijke schade voor onze gezondheid of voor het milieu,” stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.