October 2019

STRAATSBURG, 24 oktober - In reactie op de Turkse militaire inval in Noordoost-Syrië nam het Europees Parlement donderdag een resolutie aan die een wapenembargo en de invoering van sancties eist tegen de regering van Turkije. Op die manier moet de Turkse president Erdogan geforceerd worden zijn troepen terug te trekken en de Syrische vluchtelingen te beschermen. De sancties starten met het bevriezen van tegoeden en visa voor de Turkse autoriteiten en het opschorten van de handel in landbouwproducten.

STRAATSBURG, 24 oktober - Het Europees Parlement roept de EU-landen en het Finse EU-voorzitterschap op haast te maken met verplichte transparantie over de belastingafdrachten van multinationals. Al in 2016 deed de Europese Commissie op aandringen van GroenLinks een voorstel, maar de EU-landen hebben tot nu toe geen akkoord kunnen bereiken. GroenLinks wil dat de EU daadkracht laat zien in de strijd tegen belastingontwijking.

STRAATSBURG, 23 oktober - Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft het Europees Parlement een door Nederland afgezwakt wetsvoorstel tegengehouden dat bijen onvoldoende beschermt tegen pesticiden.

Eickhout: “Nederland speelde een dubieuze rol gespeeld in de totstandkoming van dit slappe voorstel. Maar doordat het Europees Parlement haar vetorecht inzet, komt er nu een herkansing voor de regering.”

Het gaat erg slecht met insecten en met de bijen in het bijzonder. Het gebruik van pesticiden is een van de grote boosdoeners daarvan. Er moeten daarom strenge regels komen om het effect van pesticiden op bijen te toetsen voordat ze toegelaten worden op de Europese markt. Er lag een goed voorstel op tafel om dit werkelijkheid te maken. De Europese Commissie wilde een volledig wetenschappelijk onderbouwde ‘bijenrichtsnoer’ omzetten in wetgeving. Onder druk van Nederland en 15 andere EU-landen is dat voorstel echter op onacceptabele wijze uitgekleed.

BRUSSEL, 10 oktober – Een overduidelijke meerderheid van het Europees Parlement wijst de kandidatuur van de Franse Eurocommissaris voor de Interne Markt en Industrie, Sylvie Goulard, af. Zij lag sinds het begin van haar voordracht onder vuur door ethische kwesties. Ook een tweede hoorzitting met Goulard was niet overtuigend. GroenLinks stemde tegen haar kandidatuur.  
 

BRUSSEL, 9 oktober - De Europese Investeringsbank (EIB) stelt momenteel nieuwe regels op voor het uitlenen van geld aan energieprojecten. Er lag een goed voorstel op tafel, waarmee er snel een einde zou worden gemaakt aan het verspillen van belastinggeld aan fossiele projecten. Achter gesloten deuren is het voorstel echter flink afgezwakt onder druk van verschillende EU-landen. Vandaag gaat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout met de Europese Commissie in debat over de EIB tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement.