November 2019

Straatsburg, 28 november 2019 - GroenLinks vindt dat het Europees Parlement vandaag een belangrijk signaal afgeeft door de klimaatcrisis uit te roepen. Daarnaast geeft het Europarlement de opdracht om een hogere Europese klimaatambitie te eisen als inzet bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de delegatieleider van het Europees Parlement.

Straatsburg, 27 november 2019 - De nieuwe Commissie van Von der Leyen zet terecht in op een groene en digitale economie. Deze prioriteiten verdienen steun, maar veel hangt af van de de concrete invulling ervan. Het team van Von der Leyen moet nog aantonen dat het mooie woorden kan omzetten in concrete plannen. GroenLinks kan echter niet instemmen met deze nieuwe Commissie. Er zijn te veel  zorgen over de bescherming van de rechtsstaat en hoe we tot een sociaal en rechtvaardig Europa komen. Daarom onthoudt GroenLinks zich vandaag van de stemming.

Brussel, 14 november 2019 - GroenLinks is blij dat met het nieuwe investeringsbeleid van de Europese Investeringsbank (EIB) stappen worden gezet richting het einde van fossiele investeringen. Echter blijven investeringen in bepaalde gasprojecten mogelijk onder deze nieuwe regels. Vanavond besloot de EIB over de nieuwe regels. De EIB beweegt weliswaar richting een uitfasering van fossiele leningen, maar het voorstel laat tegelijkertijd achterdeuren openstaan om de gasinfrastructuur te kunnen blijven subsidiëren.

BRUSSEL, 6 november 2019 - De Milieucommissie eist meer ambitie van Europa bij de klimaattop in Madrid (COP25). Volgende week wordt duidelijk of het Europees Parlement de Milieucommissie steunt tijdens de plenaire sessie in Brussel. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met deze eerste versie van de opdracht en reist in december naar de COP25 als voorzitter van de delegatie Europarlementariërs.