55% broeikasgasreductie: Europa zet in op klimaatbescherming

Straatsburg, 25 oktober - In de aanloop naar de VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice in december laat het Europees Parlement zien dat het de daad bij het woord wil voegen om het klimaat te beschermen. “De eis van een daling van broeikasgassen van ten minste 55 procent in 2030 is een aanscherping van wat de Europese Commissie wil. Het is ook in lijn met wat we in Nederland willen. Als we beloven om Parijs te halen, dan moeten we natuurlijk ook het beleid daarop aanpassen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Het Europees Parlement heeft vandaag besloten dat de Europese uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent moet zijn gedaald in 2030. Het huidige EU-doel van 40 procent minder broeikasgassen in 2030 is veel te laag om de temperatuurstijging ruim onder de twee graden te houden, laat staan anderhalve graden. Onlangs werd dat weer pijnlijk duidelijk toen het anderhalve graden-rapport van de IPCC uitkwam.

Eickhout: "De wetenschap stelt dat de EU minimaal naar min 55 procent in 2030 moet. Het is goed om te zien dat het in de politiek, al is het met hangen en wurgen, mogelijk is om de klimaatwetenschap te volgen. Nu is het zaak om ook de Europese regeringsleiders ook zo ver te krijgen, zij hebben zich tot dusver nog niet aan een ophoging verbonden. Het Europarlement voert de druk nu op."

De uitslag van de stemming is ook een steun in de rug van de Nederlandse regering, die in het regeerakkoord heeft vastgelegd Europees te streven naar een emissiereductiedoel van 55 procent. "Dit is de kans voor de regering om dat te bewerkstelligen. Wereldleiders komen in december in Polen namelijk bij elkaar om de regels van het Parijsakkoord verder uit te werken, en om hun nationale klimaatplannen tegen het licht te houden. Dat is hét moment om Europa en de wereld meer in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord. De volgende officiële gezamenlijke herziening van de nationale klimaatplannen is pas gepland in 2023," aldus Eickhout. 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit berichtTwitter


Facebook


Whatsapp