Aftapschandaal: Europarlement dreigt met opschorten samenwerking VS

STRAATSBURG, 4 juli 2013 - De Europese Unie moet de doorgifte van gegevens over vliegtuigpassagiers (PNR) en banktransacties (Swift) aan de Verenigde Staten staken, als de regering-Obama niet toezegt om de grondrechten van Europeanen voortaan te respecteren. Dat stelt het Europees Parlement in reactie op de onthullingen over PRISM en andere programma's waarmee de Amerikaanse inlichtingendiensten massaal gegevens over Europeanen verzamelen en diplomaten bespioneren. Een voorstel van de Europese Groenen om de vrijhandelsbesprekingen met de VS te bevriezen haalde het niet. GroenLinks-Europarlementariƫr Judith Sargentini vindt dat het parlement niettemin een duidelijke boodschap zendt aan de Amerikaanse regering.

"Het signaal is helder: hier is sprake van een forse vertrouwensbreuk tussen Europa en de Verenigde Staten", zegt Sargentini. "Het kan niet zo zijn dat de grondrechten van Europeanen niets waard zijn voor de VS." Zij wijst erop dat in Europa de grondrechten op privacy en gegevensbescherming niet alleen voor eigen burgers gelden, maar voor iedereen, inclusief Amerikanen.

In de vandaag aangenomen resolutie eist het Europarlement dat de Europese Commissie uitlegt waarom zij vorig jaar artikel 42 uit haar wetsvoorstel over gegevensbescherming heeft geschrapt. Gebeurde dat onder Amerikaanse druk? Dit artikel zou het internetbedrijven verbieden om gegevens over hun Europese klanten door te geven aan de overheid van de VS en andere landen, behalve in het kader van verdragsafspraken over wederzijdse rechtshulp. Het parlement wil artikel 42 alsnog invoegen in het wetsvoorstel. "Een belangrijke steun in de rug voor de rapporteur over gegevensbescherming, mijn groene fractiegenoot Jan Albrecht", constateert Sargentini. "Internetgiganten als Google en Apple krijgen nu de rekening gepresenteerd voor hun medeplichtigheid aan de Amerikaanse datagraaierij."

Het Europees Parlement spreekt ook zijn waardering uit voor klokkenluiders en onderstreept de noodzaak om hen te beschermen. Een voorstel dat expliciet vroeg om asiel voor klokkenluider Edward Snowden haalde het helaas niet.

Het Europarlement geeft haar commissie Burgerlijke Vrijheden de opdracht om het aftap- en afluisterschandaal verder uit te spitten. De aftappraktijken van EU-lidstaten, zoals het Britse Tempora-programma, worden eveneens onderzocht. Namens GroenLinks neemt Judith Sargentini deel aan het onderzoek. "Lidstaten die zich als Big Brother gedragen zijn even laakbaar als de Amerikaanse overheid", vindt Sargentini. "Zij moeten voor de Europese rechter worden gesleept."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit berichtTwitter


Facebook


Whatsapp